Ledare

Sommar och kaos – igen

Sommaren är en fantastisk årstid. Ljusa kvällar, grönska och uteserveringar. Många ser fram emot en välförtjänt semester med tid för att vila och samla kraft. För många sjuksköterskor ter sig sommaren inte lika idyllisk. Enligt en kartläggning som TT gjort blir bristen på sjuksköterskor omfattande. I princip samtliga sjukhus och landsting räknar med brist på sjuksköterskor i sommar. Många uppger att bristen är värre än tidigare år. Läget är inte bättre på särskilda boenden eller i hemsjukvården.

Några av konsekvenserna är att operationer ställs in, avdelningar stängs, överbeläggningarna ökar liksom övertiden för sjuksköterskorna. Det är lätt att inse att sommarsituationen innebär ökade risker för att patienter skadas i vården.

Det finns starka skäl till att sjuksköterskeyrket är ett legitimationsyrke. Sjuksköterskan har en självständig yrkesfunktion med kvalificerade arbetsuppgifter som kräver en högskoleutbildning med vetenskaplig förankring. Men under sommarkaoset kan arbetsgivarna kringgå kravet på legitimation och rekrytera sjuksköterskestudenter till vikarier för sjuksköterskor.

Det är möjligt tack vare en föråldrad föreskrift från Socialstyrelsen (SOSFS 2000:9) som tillåter undantag från kravet på legitimation för vikarie på anställning som sjuksköterska. Det enda krav som ställs på studenterna är att de ska ha godkända resultat från fem terminers utbildning. Denna föreskrift rimmar illa med kravet på att vården ska vara säker. Studenter tillåts arbeta som sjuksköterska när verksamheten är som mest pressad och när det är stor brist på erfarna sjuksköterskor.

Svensk sjuksköterskeförening har under flera år krävt att denna författning ska tas bort. Det ska inte vara möjligt att arbeta som sjuksköterska utan legitimation. Lars-Erik Holm, generaldirektör för Socialstyrelsen, har nu meddelat att föreskriften äntligen ska avskaffas men att den kommer att gälla även denna sommar.

Det är betydelsefullt, och på tiden att föreskriften försvinner, men det är oacceptabelt att arbetsgivarna fortfarande kan anställa sjuksköterskestudenter som vikarier för sjuksköterskor. Det är olyckligt för både patienterna och för de vikarierande studenterna. Risken för misstag i vården ökar och ingen kan svara på vad som händer med en students framtida legitimation om hen begår ett allvarligt misstag under sin tid som vikarie.

Istället för kortsiktiga dåliga lösningar för sommarens bemanning av sjuksköterskor är det hög tid att utveckla vården och omsorgen till att bli attraktiva arbetsplatser. Förutsättningarna borde vara goda. Det är en kunskapsintensiv verksamhet med stora utmaningar och kvalificerade arbetsuppgifter.

Men för att vända utvecklingen krävs genomtänkta förändringar som skapar goda förutsättningar för att ge omvårdnad av hög kvalitet och möjlighet till professionell utveckling. Bra arbetsvillkor, tid för reflektion, implementering av ny kunskap och goda möjligheter till specialistutbildning och fortbildning är nödvändigt.

På samtliga nivåer i organisationen behövs det chefer som är sjuksköterskor med hög omvårdnadskompetens. Svensk sjuksköterskeförening kommer att vara pådrivande för en sådan utveckling.


Om artikeln
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3 2015, sid 5

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar