Omvårdnadsmagasinet nr 3 / 2015

LEDARE

Sommar och kaos – igen

Det är på tiden att den föråldradade föreskriften från Socialstyrelsen (SOSFS 2000:9) som tillåter undantag från kravet på legitimation för vikarie på anställning som sjuksköterska försvinner. Det är oacceptabelt att arbetsgivarna fortfarande kan anställa sjuksköterskestudenter som vikarier för sjuksköterskor. Det är olyckligt för både patienterna och för de vikarierande studenterna.

Klicka här för att läsa ledare nr 3 / 2015

FORSKNING

Komplicerat när syskon donerar stamceller

Det kan verka självklart att syskon vill rädda livet på varandra och donera stamceller vid en dödlig blodsjukdom, men situationen kan vara komplicerad. Därför behövs det fungerande riktlinjer för hur vården närmar sig patienter och syskondonatorer. Det säger sjuksköterskan och forskaren Annika M Kisch som nyligen lade fram en doktorsavhandling i ämnet.

Vårdhunden stärker minnet vid demens

Alla talade om hur trevligt och viktigt det är att låta vårdhundar träffa personer med demens, men sjuksköterskan Anna Swall ville veta vad som är myt och verklighet för personer med Alzheimers. I sin avhandling har hon därför dokumenterat äldres möten med en vårdhund, följt hur de har påverkats över tid och samlat in berättelser från erfarna hundförare. Och mötet med hunden spelar roll, konstaterar hon. Det ger ett andrum där den äldre för en stund verkar kunna fungera bättre än annars.

Fatigue stort hinder för återhämtning

Stress, andfåddhet och tunga tankar kan signalera att svår trötthet hindrar återhämtningen efter en hjärtinfarkt. Det visar Ulla Fredriksson-Larsson i sin avhandling, där hon också har tagit fram ett nytt redskap för att hitta de patienter som riskerar att drabbas. Nu måste problemen uppmärksammas, menar hon. Med individuellt stöd skulle graden av fatigue kunna minska eller gå över snabbare.

Utsatta barn när mamman har intellektuell funktionsnedsättning

I Sverige finns ungefär 4 000 barn till mammor med en intellektuell funktionsnedsättning. ”Jag vill förbättra utsikterna för de här barnen, så att de kan leva i sin familj, och kan komma ur sin barndom som hela individer, utan skavsår i själen.” Det säger sjuksköterskan, universitetsadjunkten och forskaren Ingrid Weiber som i sin doktorsavhandling har undersökt hur det är att vara barn till en mamma med en intellektuell funktionsnedsättning.

Ingen talar om sex

”Ingen har nämnt ordet sex”. Så lyder den talande titeln på Else-Marie Rasmussons licentiatavhandling, framlagd vid Malmö högskola. En titel som har sitt ursprung i ett intervjusvar. I sin forskning visar hon nämligen att informationen om sexuell hälsa till cancerpatienter är bristfällig. Det visade sig också att kvinnor med gynekologisk cancer inte fick information i samma utsträckning som män med prostatacancer.

Bristande omvårdnad till yngre efter hjärtinfarkt

Yngre personer som har haft en hjärtinfarkt tycker inte att de får en omvårdnad och rehabilitering som fungerar med deras vardagsliv. Det visar Ewa Andersson i sin doktorsavhandling. Istället känner de sig övergivna med sin rädsla och stora trötthet och saknar stöd att komma tillbaka till jobbet. Sjuksköterskorna beskriver å sin sida att de gärna vill arbeta personcentrerat, men att de inte ges möjlighet att möta patienterna i deras behov eller att ens diskutera viktiga frågor som sexualitet och livsstilsförändringar.

Diabetespatienter dröjer längre med att söka för hjärtinfarkt

Personer med diabetes har liknande symtom som övriga patienter men tar längre tid på sig innan de söker vård vid en hjärtinfarkt. Det visar en ny avhandling av Karin Hellström Ängerud, som tror att bättre information kan vara en lösning.

PORTRÄTT

Våga fråga om våld

Våga fråga! Våga lyssna! Det är kärnan i mötet med människor som är utsatta för våld i en nära relation eller för hedersrelaterat våld och förtryck. Det betonar Louise Härdelin som i många år har arbetat med dessa frågor och som undervisar blivande sjuksköterskor i ämnet. Hon är universitetsadjunkt och biträdande programansvarig för sjuksköterskeutbildningen vid Linköpings universitet.

REPORTAGE

Nya ord för att beskriva bra omvårdnad

”Basic care” och ”Fundamentals of care” är inte bara tomma ord som lite allmänt talar om omvårdnad i engelska termer. Det är två av flera begrepp som rymmer olika synsätt på hur sjuksköterskor ska göra ett bra jobb och vad utbildningen och forskningen om omvårdnad bör fokusera på. Här kan du läsa mer om vad omvårdnadens olika begrepp står för och hur diskussionerna om ett enhetligt svenskt begrepp nu håller på att växa fram.

Hjälp vid dödsbädden

För sex år sedan såg välgörenhetsorganisationen Living Well Dying Well i Storbritannien för första gången dagens ljus på initiativ av Hermione Elliott. Hon har en bakgrund som både hospicesjuksköterska och barnmorska och insåg det skriande behovet av bättre palliativ vård. Gensvaret har varit överväldigande. Idag utbildar hon så kallade death doulor – dödsmorskor, från hela världen.

Ania Willman avgår som ordförande

I styrelserummet i Svensk sjuksköterskeförenings hus på Baldersgatan i Stockholm hänger porträtten av föreningens alla tidigare ordförande på rad. Nu är det dags att göra utrymme för ytterligare ett porträtt. På föreningsstämman den 9 juni avgår Ania Willman efter nästan tio år som ordförande.

omslag nr 3 2015

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar