Omvårdnadsmagasinet nr 2 / 2021

Omslag nr 2 2021

Ledare

Dagens student – morgondagens kollega

Det väl känt sedan länge att det råder en stor brist på legitimerade sjuksköterskor, framför allt specialistutbildade sjuksköterskor. Detta har blivit ännu tydligare under rådande pandemi.

Kan man då minska arbetskraftsbrist genom att öka antalet platser på universitet/högskolor?
Dagens student - morgondagens kollega

Krönika

Nu vill jag ha vaccin, vaccin, vaccin meddetsamma

Pandemin fortsätter. En tredje våg har rullat i gång i delar av Sverige. På internationella kvinnodagen den 8 mars, skrev Sydsvenskan om hur jämställdheten har backat i världen till följd av pandemin.

Nu vill jag ha vaccin, vaccin, vaccin meddetsamma

Porträttet

Therese Enbom valde att starta eget

Sjuksköterskan Therese Enbom i Luleå har en relativt ovanlig karriärväg. För åtta år sedan startade hon eget tillsammans med tre kollegor. I dag går företaget Visida som på räls och utför bland annat drogtester och covidtester åt företag.

– Som företagare gäller det att vara flexibel. Samtidigt är det en sådan enorm frihet att få lägga upp sitt arbete själv och verkligen jobba med det som man brinner för, säger hon.

Forskning

App minskade symtom vid bröstcancerbehandling

Kan användandet av en app resultera i minskade symtom och bättre livskvalitet för bröstcancerpatienter under behandling? Ja, visar Maria Fjells färska avhandling från Karolinska institutet. Hon har undersökt hur en mobilapp där patienter som genomgick neoadjuvant behandling kunde rapportera in sina symtom till en sjuksköterska påverkade patienternas livskvalitet. Interventionsgruppen var mindre oroliga, nedstämda och irritabla och upplevde också färre fysiska symtom än kontrollgruppen.

Avhandlingens titel: Supportive care for patients with breast cancer by using an interactive app during neoadjuvant chemotherapy – a Randomized Controlled Trial.

Mer stöd behövs vid medfödd inkontinens

Det var den stora ensamheten som berörde uroterapeuten Magdalena Vu Minh Arnell mest. I sin avhandling har hon intervjuat ungdomar och vuxna med ryggmärgsbråck och inkontinens om deras livssituation.

– Vi hade inte kunnat föreställa oss att det var så illa och konstaterar att framför allt vuxna med ryggmärgsbråck behöver mer stöd av vården.

Avhandlingens titel: Neurogenic bladder and bowel dysfunction - incontinence and life situation in adolescents and adults with bifida.

Patienter på akuten känner sig övergivna

Larm som ljuder. Medpatienter som lider. Stark lysrörsbelysning. Ändlös väntan. Att vistas på en akutmottagning framkallar känslor som rädsla och utsatthet, visar en ny studie.
– Det är ofattbart att patienterna ska stå ut med det, säger forskaren och ambulanssjuksköterskan Andreas Rantala.

Han har intervjuat 17 patienter mellan 35 och 86 år om vad de tyckte om tiden på en akutmottagning i södra Sverige.

Studien “The Meaning of Boarding in a Swedish Accident & Emergency Department: A Qualitative Study on Patients’ Experiences of Awaiting Admission” är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Healthcare.

Personcentrerad vård gav inte mindre smärta

Eva Angelini ville studera om ett personcentrerat arbetssätt kunde minska patienters smärtupplevelse efter ryggkirurgi. Resultatet: Patienterna kände sig mindre delaktiga och rapporterade samma smärta.

– Som doktorand får man ju panik, säger hon.

Hennes tes är att om du startar en personcentrering och sedan inte fullföljer den, då kan det få en motsatt effekt.

Avhandlingens titel: Postoperative pain management in planned lumbar spine surgery Implementing structural changes in a complex health care setting.

Natten en kamp för många unga

En obarmhärtig, lång väntan på att somna. Så beskriver ungdomarna i Malin Jakobssons studier hur det är att ha sömnsvårigheter. De tror inte att det är något som går att söka hjälp för.
– Därför är det extra viktigt att vi inom vården frågar, säger Malin Jakobsson.

Vanliga anledningar till sömnbrist är obalans mellan krav och förutsättningar. Kraven handlar bland annat om att prestera i skolan och vara social, både digitalt och i verkligheten, medan de bristande förutsättningarna bland annat kretsar kring att ha tid, struktur och föräldrastöd.

– Man tänker att 15-åringar är så självständiga, men de pratar mycket kring att ha en trygg familj som hjälper dem med rutiner. De vill förstås inte bli utsatta för alltför mycket tjat, men de vill bli ledda av sina föräldrar, säger Malin Jakobsson.

Malin Jakobsson arbetar med en avhandling om ungdomars sömn på Högskolan i Borås. Flera av delstudierna är redan publicerade.

Reportage

Studenter lär sig teamarbete genom simulering

Bristande kommunikation och samarbete är orsak till många av de misstag som begås i vården. I Lund över blivande sjuksköterskor och läkarstudenter på teamarbete med hjälp av simulering. Omvårdnadsmagasinet var med under en simuleringsövning.

– Det är vanligtvis ganska lite interaktion under utbildningstiden. Men förväntningarna är att de ska ha förmåga att arbeta i team efter examination. Interprofessionell simulering är ett bra verktyg som kanske skulle kunna användas mer, säger Jeanette Knutsson, klinisk lärare på Practicum i Lund där simuleringarna genomförs.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar