Ledare

Stoppa de falska sjuksköterskorna

Uppdrag granskning avslöjade för över ett år sedan att det fanns personer som bluffat till sig svensk sjuksköterskeexamen och som arbetade som sjuksköterskor.

Det var förstås chockerande och ett allvarligt hot mot en säker vård. I Uppdrag gransknings uppföljning ett år senare visar det sig att de bluffande personerna fortfarande arbetar som sjuksköterskor. Det är en fullständigt oacceptabel flathet från såväl arbetsgivare som myndigheterSocialstyrelsen har anmält de identifierade falska sjuksköterskorna till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO och till polisen. Polisen inledde en utredning men la ned den.

Trots att både en enskild sjuksköterska anmält en av de bluffande sjuksköterskorna till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, då hen uppenbarligen saknade kunskaper och Socialstyrelsens anmälan vidtogs inga åtgärder. IVO nöjde sig med att kontakta arbetsgivaren som svarade att anmälan saknade grund och lade ned ärendet.

Det är allvarligt att arbetsgivare till dessa bluffande personer nonchalerar varningar från legitimerade sjuksköterskor som berättar att de inte kan ta blodprov, blodtryck, EKG eller känner till de vanligaste läkemedlen. Det är uppenbart att personerna utan utbildning och med falska legitimationer utsätter patienter för oskicklig vård och stora risker för vårdskador. Arbetsgivarnas nonchalans är anmärkningsvärd då de har ansvar för att personalen har rätt kompetens.

Legitimation inom hälso- och sjukvården är bevis på att yrkesutövaren uppfyller såväl samhällets höga kompetenskrav som lämplighet för självständiga yrken med stor betydelse för patientens säkerhet. Om det är möjligt att lura systemet och dessutom behålla en falsk legitimation trots att personerna avslöjats skadas allmänhetens och patienternas tillit till vården allvarligt.

Varken patienter, närstående eller alla som arbetar inom hälso- och sjukvården kan vänta i månader eller år på åtgärder som hindrar personer med falska legitimationer att arbeta som sjuksköterskor och riskera patientsäkerheten. Svensk sjuksköterskeföreningen kräver att:

  • IVO omedelbart upptar en noggrann tillsyn över de bluffande personer som är identifierade med falska legitimationer. Denna tillsyn kan inte avgränsas till intervju med arbetsgivare utan det krävs även granskning av dokument från såväl deras utbildning som arbete under utbildningstiden och intervjuer med legitimerade sjuksköterskor som arbetat tillsammans med dessa personer.
  • Arbetsgivare måste följa upp dessa personers yrkesutövning. Det är häpnadsväckande att de inte avslöjas de första veckorna av sin anställning då de saknar basala kunskaper inom till exempel läkemedel, provtagningar och hygien. Schemalagt introduktion med erfarna sjuksköterskor skulle enkelt avslöja falska sjuksköterskor. Det borde inte behöva påpekas att arbetsgivare ska ta allvarligt på och följa upp larm från legitimerade yrkesgrupper om att en person saknar grundläggande kompetens.
  • Ett arbete inom EU behöver startas för att göra det möjligt för Socialstyrelsen att granska examensbevis från länder inom EU som har uppenbara problem med korruption eller vars skolor avslöjats med att sälja examensbevis.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar