Omvårdnadsmagasinet nr 2 / 2020

Omvårdnadsmagasinet är Svensk sjuksköterskeförenings populärvetenskapliga tidskrift. I artiklar och reportage skriver vi om de senaste nyheterna inom omvårdnadsforskningen och om utvecklingsarbete. Allt förpackat i en fräsch och lättillgänglig grafisk form. Upplagan är ca 60 000 exemplar och tidskriften skickas till alla Svensk sjuksköterskeförenings medlemmar.

Förutom vetenskapliga artiklar bjuder Omvårdnadsmagasinet även på reportage och artiklar som behandlar den kliniska verksamheten och aktuella omvårdnadsfrågor. I tidningen finns också information om Svensk sjuksköterskeförening och om vår verksamhet.

Ledare: Stoppa de falska sjuksköterskorna


Uppdrag granskning avslöjade för över ett år sedan att det fanns personer som bluffat till sig svensk sjuksköterskeexamen och som arbetade som sjuksköterskor.

Klicka här för att läsa hela ledaren nr 2 / 2020

Forskning: Livet efter hjärtstopp


Allt fler överlever ett hjärtstopp. Men vilken livskvalitet får överlevarna? Det har forskaren och sjuksköterskan Johan Israelsson undersökt i sin avhandling.

Barn med långvarig sjukdom behöver bli delaktiga i vården


Barn med långvarig sjukdom vill omges av trygga personer och miljöer i sitt möte med vården. Det är först när de känner sig trygga i situationen som barnen kan bli delaktiga i sin egen vård. Det visar Britt-Mari Gilljam i sin avhandling.

Existentiell ensamhet


Många äldre och deras anhöriga drabbas av existentiell ensamhet, till exempel brist på djupare samvaro. – Det är ett problem som behöver få mer utrymme i vården, vi har ju checklistor och standardvårdplaner för allting annat, säger Helena Larsson, forskare och sjuksköterska som skrivit en doktorsavhandling om existentiell ensamhet utifrån ett närståendeperspektiv.

Omvårdnadens roll i grannskapet


Personer med demens bor hemma allt längre. Ändå finns det lite kunskap om grannskapets betydelse för personer som lever med en demenssjukdom.

Stöd till hälsosamma levnadsvanor vid psykossjukdom


Sjuksköterskor inom psykiatrin borde arbeta mer med att stimulera hälsosamma levnadsvanor hos personer med psykossjukdom. Det menar Marjut Blomqvist efter att ha undersökt effekterna av en tvåårig levnadsvaneintervention på några psykosmottagningar.

Patienten behöver veta mer inför amputation


Patienter som ska genomgå en amputation på grund av benartärsjukdom behöver informeras om hela processen så att de känner sig delaktiga i sin vård.

Porträtt: Barnsjuksköterskan som blev professor


När Renée Flacking bestämde sig för att göra världens största amningsstudie, var hon inte beredd på att ämnet skulle röra upp så mycket känslor. Sedan dess har barnsjuksköterskan, anglofilen och numera professorn ägnat sig åt forskning kring en ständigt omdebatterad fråga.

Reportage: Sjuksköterskans roll i nya vårdmodellen


-Distriktssköterskorna kommer att ha en nyckelroll i primärvården och vi måste skapa en hållbar arbetsmiljö och ett hållbart yrkesliv, för att klara framtidens bemanning och kompetensförsörjning. Det säger Anna Nergårdh, som la fram slutbetänkandet för den stora utredningen ”God och nära vård” till regeringen i slutet av mars

Dramapedagogik inför VFU förbättrar patientkontakt


Vid högskolan i Halmstad får studenterna som utbildar sig till specialistsjuksköterskor i psykiatri, som ett moment i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), i simuleringsövningar pröva på hur det är att vara patient i den öppna psykiatriska vården.

Tips för bemötande av patienter med autism


Hur ska man bemöta patienter med neuropsykiatriska funktionsvariationer som autism, Aspergers syndrom och ADHD? Det kommer Jarita Rutkowski att prata om vid Sjuksköterskedagarna, som arrangeras av Svensk sjuksköterskeförening i november.

Stora utmaningar för sjuksköterskerollen


Detta år har WHO utsett till sjuksköterskans och barnmorskans år och sällan har väl en internationell kampanj satt ljuset på utmaningarna i sjuksköterskors arbete som nu – i kampen mot coronaviruset.

KRÖNIKA: Ser du tidiga tecken på trafficking?


Jag har under de senaste månaderna varit inbjuden till två heldagsseminarier om människohandelns och pornografins konsekvenser – en av vår tids stora folkhälsoproblem och största jämställdhetspolitiska utmaning.

Klicka här för att läsa hela krönikan nr 2 / 2020

omslag nr 3 2020

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar