Omvårdnadsmagasinet nr 2 / 2019

Omvårdnadsmagasinet är Svensk sjuksköterskeförenings populärvetenskapliga tidskrift. I artiklar och reportage skriver vi om de senaste nyheterna inom omvårdnadsforskningen och utvecklingsarbete.

Vi presenterar också spännande exempel på sjuksköterskors kliniska arbete. Tidskriften går ut till alla Svensk sjuksköterskeförenings medlemmar. Det är också möjligt att prenumerera på tidningen.

LEDARE: Tummen ned för ny specialistutbildning


I början av november presenterades den statliga utredningen om framtidens specialistsjuksköterska. Syftet var bland annat att presentera olika modeller för specialistutbildningar och att hitta åtgärder som bidrar till att specialistsjuksköterskeyrket ska bli mer attraktivt.

Klicka här för att läsa hela ledaren nr 2 / 2019

FORSKNING: Sexualitet och barnafödande komplicerat för kvinnor som lever med HIV


Den medicinska utvecklingen har gått framåt. Kunskapsläget har däremot inte alltid hängt med. Det innebär att kvinnor med hiv (humant immunbristvirus) lever kvar med ett stigma grundat på omgivningens okunskap om hiv. – Kvinnor med hiv kan känna sig utsatta, fyllda med skuld och skam. Men att våga skaffa barn, gör att de kan känna sig stärkta som kvinnor, säger Ewa Carlsson-Lalloo.

PORTRÄTT: Omvårdnadens nestor


Astrid Norberg har tagit stora kliv i sitt liv. Sin personliga resa började hon för 80 år sedan i den samiska släkten i Malå i Västerbotten och karriärmässigt beskriver hennes CV en makalös gärning. Inte minst hur hon har varit med och byggt upp ämnet omvårdnad till en akademisk nivå och lagt grunden för hela den moderna sjuksköterskeutbildningen och omvårdnadsforskningen. Och forskar gör hon fortfarande, har just kvalat in som professor emerita i ytterligare två år vid Umeå universitet.

REPORTAGE: Jämlik vård handlar också om fördomar


Rapport efter rapport slår fast att vården inte ges på lika villkor. Kvinnor får fortfarande sämre behandlingar än män, barn i familjer med dålig ekonomi har sämre hälsa än andra barn, väntetiderna inom cancervården är ett geografiskt lotteri. En del av detta handlar om strukturer, annat kan du som enskild sjuksköterska göra något åt. – Man kommer långt med att ta itu med sina egna stereotypa föreställningar om andra människor, säger professor Elisabeth Dahlborg. Det påverkar också vilken vård vi ger.

KRÖNIKA: Efterlysning: etiskt perspektiv på styrningen av sjukvården


Något har gått fel i dagens svenska hälso- och sjukvård. Även om det dagligen sker fantastiskt fina åtgärder runt om i hela Sveriges hälso- och sjukvård, det skall vi inte glömma, så läser vi i media larmrapporter om sjuksköterskebristen som har lett till minskade vårdplatser, växande operationsköer och till och med att hela vårdavdelningar stängs.

Klicka här för att läsa hela krönikan nr 2 / 2019

Omslag nr 2 / 2019

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar