Krönika

Vården är en av valets viktigaste frågor

Det går inte en dag utan att vi kan läsa eller höra på nyheterna om vård som inte fungerar, brist på vårdplatser som faktiskt beror på att vi i Sverige saknar sjuksköterskor som orkar arbeta som sjuksköterskor. Det är otroligt tråkig läsning tycker jag. Än värre blir det när arbetsgivare försöker lösa bristen på sjuksköterskor med olika modeller som är mer eller mindre desperata. Det är faktiskt falsk marknadsföring när arbetsgivare skapar modeller där sjuksköterskor kallas specialistsjuksköterskor utan att ha en specialistutbildning.

Det finns dock klokare förslag. Jag läste på Socialstyrelsen hemsida att Katarina Sandberg, utredare på Socialstyrelsen, uttryckte sig så här:

– I planeringen av kompetensförsörjningen är det viktigt att inte bara räkna antalet anställda utan även att ta hänsyn till deras kompetens och erfarenhet, hur mycket de arbetar och hur teamen på arbetsplatsen är sammansatta.

Det är bra att kompetensen och erfarenheten lyfts, precis som vikten av interdisciplinära team. Jag tänker på Magnetmodellen när jag ser hennes uttalande. Att bara räkna antalet sjuksköterskor och inte heltidstjänsterna blir falsk statistik. När våra nya kollegor inte orkar arbeta 100 procent för att trycket är så högt måste det ske en förändring. Det känns bedrövligt att läsa rapporten ”Flyr sjuksköterskor vården?” En kvantitativ och kvalitativ enkätundersökning baserad på 590 sjuksköterskor som examinerats år 2010–2015 vid Göteborgs universitet. Totalt 929 sjuksköterskor fick enkäten och 590 (64 procent) svarade. Av dessa funderade 72 procent (!) på att lämna yrket, medan 7 procent, redan hade lämnat hälso- och sjukvården inom sex år efter examen.

Då hjälper inte regeringens satsning på att vi skall öka antalet utbildningsplatser. Att öka intaget hjälper inte när vården inte kan erbjuda verksamhetsförlagd utbildning med kompetenta handledare. Vi behöver sjuksköterskor som vill fortsätta att arbeta som sjuksköterskor och då behövs det goda exempel. Var står det sjuksköterskor i kö för att få börja arbeta? Hör av er, för visst finns det arbetsplatser där arbetsmiljön är god och där sjuksköterskorna trivs, utvecklas och mår bra – eller?

Svensk sjukvård står inför mycket stora utmaningar. För politikerna blir det avgörande att trovärdigt kunna visa väljarna hur sjukvårdskrisen ska lösas och det kan vi sjuksköterskor hjälpa till med.

Författaren Björn Ranelid skrev en krönika i Expressen i februari där han inledde med att barnmorskor och sjuksköterskor borde styra världen. Det kanske är att ta i men sjuksköterskornas röst måste bli starkare och höras mer. Det är otroligt viktigt att vi sjuksköterskor mobiliserar oss och står eniga i frågan om vårt kunskapsområde omvårdnad. Alla sjuksköterskor behövs i arbetet för att sätta omvårdnad på agendan för politiker, beslutsfattare och media.

Jag hoppas ni har varit inne på kampanjens nylanserade webbsida www. omvårdnad. se och sett det som lagts ut. Vi börjar husvagnsturnén i Malmö /Lund och Göteborg under vecka 15.

För att lyckas lyfta fram betydelsen av omvårdnad behöver vi prata samma språk. Jag hör ofta att kollegor uttalar sig om att de inte är någon Florence. Men då vill jag rekommendera er att läsa Åsa Mobergs utmärkta bok Hon var ingen Florence. Florence Nightingale var den första kvinnan som valdes in i Royal Statistical Society år1858 för sina statistiska kunskaper där hon på ett enkelt sätt visade säsongsvariationen i soldaternas dödlighet för de brittiska politikerna.

Det finns mycket att säga om Florence men att påstå att hon ville att sjuksköterskor skulle arbeta gratis är helt fel. Florence hävdade att sjuksköterskor skulle ha samma lön som professorerna i läkarkåren! Jag förmodar att ingen skulle tacka nej till den lönen så säg då inte att ni inte är någon Florence!

Om artikeln
Av Ami Hommel
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2/18 sid 39

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar