Omvårdnadsmagasinet nr 2 / 2018

LEDARE: Kompetens minskar vårdskadorna


Det går knappast att räkna alla gånger som Svensk sjuksköterskeförening upprepat att sjuksköterskornas kompetens har betydelse för patienters överlevnad, vårdtid och risk för vårdskador. Nu finns också ett gediget underlag från Socialstyrelsen som i en rapport drar slutsatsen att brist på kompetens påtagligt ökar risken för vårdskador.

Klicka här för att läsa hela ledaren nr 2 / 2018

FORSKNING: Hemmastadd i slutet av livet


När en person känner sig trygg i sig själv och i sin miljö kan hon känna sig hemmastadd. Det är möjligt att ha den känslan nära livets slut, även om den mycket gamla personen bor på ett vårdboende. Det visar sjuksköterskan Lotta Saarnio.

Ojämlik ambulanssjukvård


Ambulanssjuksköterskans kompetens är komplex och består av flera olika sorters delkompetenser. När de själva får beskriva vad som är viktigt så betonar de sådant som förmåga att kommunicera, att arbeta i team och att kunna reflektera över sin egen yrkesverksamhet.

Internetstöd mot depression vid hjärtsvikt


Det går att påverka den psykiska hälsan för personer med hjärtsvikt och depression, genom att erbjuda internetstödd kognitiv beteendeterapi (IKBT) som är direkt anpassad till den här patientgruppen. Med ganska enkla medel och förhållandevis liten vårdinsats kan man påverka de här drabbade människorna i positiv riktning, menar sjuksköterskan och forskaren Johan Lundgren.

Patienter med cancer söker gärna information på nätet


För att vårdresurserna ska räcka när de äldre i befolkningen blir allt fler kommer internetbaserat stöd att bli vanligare. Då gäller det att hitta metoder för att kunna ge rätt stöd i rätt tid till dem som verkligen behöver det, vid till exempel cancersjukdom.

Ovisshet efter hjärttransplantation


Den som har fått ett nytt hjärta känner en stor ovisshet efter transplantationen. Här skulle vården kunna hjälpa till med större fokus på förbyggande insatser när det gäller hälsa och psykosociala faktorer samt ett bättre stöd för att balansera hjärtmottagarnas förväntningar efter transplantationen. Det visar Matilda Almgrens licentiatavhandling.

PORTRÄTT: Tillbaka till naturen


Silje Gustafsson har alltid varit intresserad av egenvård. Som distriktssköterska tyckte hon om att ge patienterna råd och 2016 kom hennes doktorsavhandling ”Egenvård vid lindrig sjukdom”. Nu ska hon i ett nytt forskningsprojekt studera hur människor i glesbygd tar till egenvård.

REPORTAGE: Nyttigt examensarbete


Spännande att skriva en uppsats om utmaningar i vården och bidra till förbättringsarbetet där, säger Kajsa Klashed, som läser sjätte terminen på sjuksköterskeprogrammet i Göteborg.

Aktiverande datorspel bra för personer med hjärtsvikt


Att motivera hjärtsviktspatienter till egenvård är en viktig men svår uppgift för sjukvården. En pusselbit kan vara att låta patienterna spela aktiverande datorspel i hemmet. Det ger ökat välbefinnande, bättre självförtroende och fysisk funktionsförmåga.

KRÖNIK: Vården är en av valets viktigaste frågor


Svensk sjukvård står inför mycket stora utmaningar. För politikerna blir det avgörande att trovärdigt kunna visa väljarna hur sjukvårdskrisen ska lösas och det kan vi sjuksköterskor hjälpa till med, skriver Ami Hommel.

Klicka här för att läsa hela krönikan nr 2 / 2018

Omslag nr2 2018

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar