Krönika

Språket en nyckel

Jag läste i Skånska Dagbladet att Nabil Fakhro bjudit in Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson för att visa att invandrare visst duger och är en resurs i det Svenska samhället. Nabil och hans bror har växt upp i Sverige i vad Nabil själv beskriver som en stadsdel med många invandrare och att de under uppväxten var ganska stökiga.

En dag kom de till insikten att de ville göra sin mamma stolt. Tillsammans driver de idag ett familjeföretag i Skåne, en handelsgård som säljer närproducerat och ekologiskt. Nabils budskap är att alla som vill in i det svenska samhället måste kunna språket bra för att språket är nyckeln in i samhället.

I Svenska Dagbladet skrev Gunlög Josefsson, professor i svenska vid Lunds universitet ett debattinlägg om att ”snabbspår” var fel väg till svenska språket. Josefsson menade att det är svårt att lära sig ett nytt språk och att det inte är rimligt att nyanlända skall lära sig språket samtidigt som de läser in kompletterande utbildning till exempelvis lärare. Det är i stället att göra både de blivande lärarna och eleverna en stor otjänst om lärarna skall undervisa i skolan innan de behärskar svenskan.

Samma tankar har Josefsson gällande våra nyanlända kollegor i vården, de måste också få tid att lära sig svenska. För att kunna arbeta som sjuksköterska inom vården och omsorgen måste man kunna utläsa med vilka ord en patient exempelvis uttrycker smärta, oro eller bekymmer.

Som sjuksköterskor måste vi även kunna läsa och dokumentera i journaler. Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Svenska Läkaresällskapet diskuterat hur vi kan hjälpa till för att få in våra nyanlända kollegor i yrket och samtidigt värna patientsäkerheten. Svensk sjuksköterskeförening har även tagit ett första steg för att bilda ett nätverk för sjuksköterskor som vill vara aktiva i ett faddernätverk för nyanlända kollegor.

Jag håller med Fakhro och Josefsson, det är oerhört viktigt att våra nyanlända får lära sig språket direkt när de kommer till Sverige. Jag anser inte att det är rimligt att de skall vänta på att få börja Svenska för invandrare (SFI). Låt nyanlända i alla åldrar påbörja svenskundervisning bums. Starta intensivkurser och utbilda fler SFI-lärare.

Jag blir glad när jag ser så många som arbetar ideellt med språkcaféer, där kan vi alla bidra.

Samtidigt är det viktigt att förstå att god kommunikation inte bara handlar om ord. Det handlar också om bemötande, att lyssna in den andre, att lämna utrymme för patienten att bli delaktig i sin egen vård. Patienten ska inte vara ”lydig” och göra som vårdens professioner bedömer är rätt. God kommunikation i vården handlar om att ge patienten utrymme och fakta att själv fatta beslut som känns riktiga och att ge stöd i den livssituation patienten själv befinner sig i. Och det behöver vi alla bli bättre på, oavsett hur väl vi behärskar det svenska språket.


Om artikeln
Av Ami Hommel
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 2 2016 sid 45

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar