Omvårdnadsmagasinet nr 2 / 2015

LEDARE

Utred en ny modell för specialistutbildning

Svensk sjuksköterskeförening har under flera år krävt en ny modell för specialistutbildningen. För att möta vårdens utveckling behövs en förnyelse av utbildningskombinationer, inriktningar och fördjupningsområden samt utbildningens längd.

Klicka här för att läsa hela ledare nr 2 / 2015

FORSKNING

Patientsäkerhet på akuten

Den mänskliga faktorn är oftast inblandad när en patient har eller kunde ha blivit skadad på en akutmottagning. Det visar den första nationella översynen av rapporterade fel och klagomål i svensk akutvård, vilken ingår i Ann- Sofie Källbergs avhandling.

Livslångt lärande vid diabetes

Att leva med en livslång sjukdom som diabetes innebär ett ständigt lärande. Det är en lärandeprocess där sjuksköterskan, förutom den rent medicinska funktionen, även kan ha en viktig pedagogisk roll. Det visar Åsa Kneck i sin avhandling ”Living with diabetes – a lifelong learning process”.

Depression hos nyblivna föräldrar

Nästan vart femte barn har en förälder med depressiva symtom, visar Birgitta Kerstis doktorsavhandling. För att bidra till en så bra uppväxtmiljö som möjligt är det viktigt att uppmärksamma både mammors och pappors psykiska ohälsa.

Personligt möte via skärmen

Patienter som har varit med om videokonsultation med specialistläkare blir ofta positivt överraskade. Det känns som ett personligt möte även om det sker via en datorskärm. Det visar Annette Johanssons doktorsavhandling ”Implementering av videokonsultation för att öka tillgängligheten till vård och specialistvård i glesbygd. Invånare, patienter och hälso- och sjukvårdspersonalens synpunkter”.

”Låt mig bli delaktig”

Hälften av patienterna med tjock- och ändtarmscancer behöver mer information för att hantera första tiden hemma. Det berättar sjuksköterskan Maria Lithner i sin avhandling ”Let me be part of the plan – Experiences of information and information needs after colorectal cancer surgery”.

PORTRÄTT

Doktorand och renägare från Borgafjäll

Lena Kroik, 52, är renägare i Voernese sameby och distriktssköterska. Hon samordnar det stora projektet för att förbättra akutvården i extrem glesbygd i de nordligaste länen. Dessutom har hon precis blivit antagen som doktorand i professor Carol Tishelmans projekt ”Dö bra”.

REPORTAGE

Kampen mot infektionerna

Trots stora insatser för att förbättra hygienen i vården och trots bättre följsamhet till hygienföreskrifterna minskar inte de vårdrelaterade infektionerna på ett tydligt sätt. Nio av hundra patienter drabbas av en infektion i samband med att de ligger inne för vård. Nu är det dags att arbeta med hygienfrågorna på ett bredare sätt, menar både Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting.

Svåra infektioner kräver samarbete

På infektionskliniken vid Linköpings universitetssjukhus vårdas patienter med svåra infektioner, som riskerar att sprida sig till andra patienter och personalen.

Socialstyrelsens hygienföreskrifter

Skyddshandskar, smycken, kläder, huvudduk. Vilka anpassningar måste man egentligen göra enligt Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien? Gäller reglerna för alla yrkesgrupper, arbetsplatser och i alla situationer i vården? Axana Haggar, utredare på Socialstyrelsen, reder ut begreppen och berättar om de nya föreskrifterna som är på gång.

Utökat ansvar på akuten

– Det är roligare att gå till arbetet nu när jag har eget ansvar! Sjuksköterskan Kenneth Jönsson gör hela bedömningen av akutpatienter med lindriga besvär. Vinsten är kortare väntetid för patienterna och en ny karriärväg för erfarna sjuksköterskor.

Stora hygienbrister i operationssalarna

En ettårig observationsstudie vid ett större svenskt sjukhus visar att det finns påtagliga brister när det gäller handhygien och aseptisk teknik vid känsliga vårdmoment i operationssalen. Personalen missade att använda rätt teknik vid nio av tio rengöringstillfällen. I vissa fall ledde användningen av skyddshandskar till och med till att smitta istället fördes vidare.

Rapport vid sängkanten förbättrar vården

Ökad delaktighet, bättre kommunikation och minskad risk för missförstånd är några av vinsterna med att använda en relativt ny form av överrapportering som sker inne hos patienten. På Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala finns de svenska pionjärerna på området och här ser man bara fördelar med den patientcentrerade rapporteringen.

KRÖNIKA

Omvårdnad utan hjärta

Jag har inget emot robotar, men de ska användas för att förstärka vårdåtgärder, inte ersätta omvårdnad utan användas för uppgifter utan relationsaspekter.

Klicka här för att läsa hela krönika nr 2 / 2015

Omslag nr 2 2015

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar