Ledare

En stark ledare drivs av professionskunskap

Det är min starka övertygelse att ledaren är en viktig förbild inom både omvårdnad och etik. För att sjuksköterskor ska stanna i sin profession krävs ett ledarskap som utgår från att patienten ska ha den bästa vården och sjuksköterskor en god arbetsmiljö. Jag samtalade häromdagen med en mycket klok och skicklig omvårdnadsledare. Hon berättade att hon aldrig varit särskilt intresserad av just positionen, utan hennes främsta intresse är professionsfrågorna. Hon drivs av att utveckla högkvalitativ omvårdnad och hon ser sjuksköterskornas arbetsmiljö och professionella utveckling som centrala frågor.

Etik är en källa till kraft i sjuksköterskans profession. Frågor om moralisk stress och viljan att göra rätt och göra gott präglade sjuksköterskors berättelser redan före pandemin. Tyvärr upplever många sjuksköterskor att patientens vård inte längre är prioriterad. Sjuksköterskor upplever en situation med personal-, kompetens- och platsbrist, samtidigt som vi ser ett ökat vårdbehov. Det hotar att bryta ned professionens höga mål, och det måste vi förhindra. Ledarskapet inom omvårdnad är avgörande för att hejda denna situation från att eskalera.

Hälso- och sjukvården behöver fler sjuksköterskor på alla ledningsnivåer med självständigt chefsmandat för omvårdnad – och med budget för att strategiskt driva utveckling och både öka och fördela omvårdnadskompetens. Goda ledare är respekterade av teamet och vana att ta ansvar för omvårdnadsfrågor. I en kreativ och trygg organisation kommer sjuksköterskor med förslag till förbättringar av vård och omvårdnad. Ett gott ledarskap skapar en hållbar organisation och en kultur som stödjer samtliga medarbetare så att de kan fokusera på att uppnå en så god och säker vård som möjligt – i partnerskap med patienten.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar