Omvårdnadsmagasinet
nr 1 / 2022

Ledare

En stark ledare drivs av professionskunskap

Det är min starka övertygelse att ledaren är en viktig förbild inom både omvårdnad och etik. För att sjuksköterskor ska stanna i sin profession krävs ett ledarskap som utgår från att patienten ska ha den bästa vården och sjuksköterskor en god arbetsmiljö. Jag samtalade häromdagen med en mycket klok och skicklig omvårdnadsledare. Hon berättade att hon aldrig varit särskilt intresserad av just positionen, utan hennes främsta intresse är professionsfrågorna. Hon drivs av att utveckla högkvalitativ omvårdnad och hon ser sjuksköterskornas arbetsmiljö och professionella utveckling som centrala frågor.

En stark ledare drivs av professionskunskap

Forskning

”Små beskrivande studier är ofta slöseri”

En genomtänkt studiedesign leder oftare till bättre nytta för patienter och klinik, menar Gunilla Borglin, professor i omvårdnad vid Karlstad universitet och chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Nordic Journal of Nursing Research. Bara omkring 15 procent av den omvårdnadsforskning som görs i dag kommer till nytta för klinik och patienter, visar systematiska litteraturstudier.

Oklart vem som ansvarar i cancervården

Vården är fragmenterad för de sköraste cancerpatienterna och sjukvårdspersonalen är osäker på vem som har det övergripande ansvaret. Det är några av slutsatserna i den avhandling som lagts fram av Helena Ullgren, specialistsjuksköterska i onkologi och palliativ vård.

Porträtt

Leder vården framåt

I omställningen till nära vård har sjuksköterskorna en stark företrädare i Lisbeth Löpare Johansson. "Jag brinner för det personcentrerade synsättet. Jag har intresserat mig för människors mål, drömmar och drivkrafter. Hälsa handlar inte bara om att vara frisk, utan man kan ha hälsa trots sjukdomar. Där har samhällsinstitutionerna en stor roll att spela", säger hon.

Tema

Tema: Klimatet och vården

Klimatfrågan är akut. Ska vi nå klimatmålen krävs många åtgärder som alla bidrar till minskade utsläpp. Enligt ICN har sjuksköterskor en viktig roll att spela, både när det gäller att bidra till mindre utsläpp och att stötta människor till att anpassa sig till klimatförändringarnas effekter.

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar