Krönika

Vi behöver alla reflektera över mindfulness

Jag vill gärna dela med mig av erfarenheten att mindfulness kan vara ett värdefullt komplement till annan behandling för att minska besvär, hantera svårigheter och öka livskvaliteten.

En nära släkting har drabbats av bröstcancer för fjärde gången och naturligtvis blev hon ledsen, orolig och ångestfylld. Men det positiva är att hon under flera år har arbetat med mindfulness (medveten närvaro, begrepp från buddismen) och hon bestämde sig för att inte bara vara i sjukdomen och alla jobbiga sidor av den. Istället ville hon göra en kärleksfull handling till sig själv så att den påfrestande livsfasen skulle få en annan mening. Hon har under ett år tillsammans med en fotograf arbetat med ett terapeutiskt fotoprojekt. Hon har på så vis bearbetat sin situation och hade inte en tanke på att ställa ut bilderna men nu kommer hon att göra det eftersom både hon och fotografen tror att bilderna kan vara värdefulla för andra.

Vi lever alla i en stressad värld, det är mycket som händer runt om i världen som vi inte kan påverka – men som påverkar oss. Vi behöver alla hitta vårt eget sätt att försöka hantera den oro och stress som påverkar oss negativt. För all stress är ju inte negativ, utan gör att vi blir både verksamma och kreativa och kan prestera bättre. Vinnarinstinkten slår till!

Kortvarig stress gör oss med andra ord alerta så att vi kan tänka snabbare och vi blir snabbare i reaktionerna. Så en kortvarig stress kan göra att vi under en kortare period klarar högre belastning. Men om den inte avtar kan det leda till negativa konsekvenser. Då börjar vi må dåligt och får kanske sömnproblem, dessutom kan det leda till sjukdomar som problem med matsmältning och försämrat immunförsvar.

För att kroppen och psyket ska klara av att utsättas för stress behöver den återhämta sig med jämna mellanrum. Då är det viktigt att hitta de metoder som passar den enskilde personen bäst för att hantera stressen. Det kan vara avslappning, meditation eller fysisk träning. Själv tillhör jag dem som mår bäst när jag får röra på mig.

Jag minns såväl de dagar när mannen kom hem efter sin arbetsdag och jag hade varit igång med våra tre barn som hade varit stökiga (Ja, de kunde vara det!) och jag bara sa ”nu sticker jag ut och springer en runda”. För mig är det ett bra sätt att rensa hjärnan, jag blir också ofta kreativ när jag simmar.

Jag läste i början av januari om ett spännande projekt som de startat på flera skolor i Västsverige men även i Lund och Luleå. Skolorna har infört mindfulness på schemat. Förhoppningen är att det ska bli lugnare i klassrummen och att det därmed ska bli bättre arbetsro för elever och lärare. Det blir spännande att följa.

Mindfulness har använts i sjukvården för att minska stress, oro och ångest, men är komplement till annan behandling vilket alla de som arbetar med mindfulness inom vården är tydliga med. Enligt SBU: s kommentar Mediationsprogram mot stress vid ohälsa (2014) ger mindfulness en liten förbättring av ångestsymtom, depression och smärta samt trend till förbättring på psykisk/mental livskvalitet och stress. Fortsatt forskning krävs för att visa effekten av mindfulness.

Vi behöver alla fundera på hur vi hanterar den stressfyllda värld som vi befinner oss i. Det är väl värt att reflekterar över vilken strategi var och en av oss använder för att hantera stress.

Om artikeln

Av Ami Hommel

Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 1/20 sid 45

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar