Omvårdnadsmagasinet nr 1 / 2020

LEDARE

Sjuksköterskor visar vägen

Inledningen på det nya decenniet börjar bra. År 2020 har WHO utlyst till sjuksköterskans och barnmorskans år. Det är ett väsentligt erkännande av våra professioners betydelse för hälso- och sjukvården och befolkningens hälsa.

Klicka här för att läsa hela ledaren i nr 1 / 2020

FORSKNING Otillräcklig smärtlindring efter operation


Trots mycket forskning har nyopererade patienter fortfarande lika ont som för tio år sedan. – Oavsett vilken smärtstillande behandling patienten får har hen lika ont, därför måste andra faktorer vara viktigare. Vi behöver bli medvetna om att patientens känslor och levnadsvillkor har stort inflytande på smärtnivåerna, säger forskaren och sjuksköterskan Anja Geisler.

NEWS – metoden som räddar liv


Martin Spångfors är intensivvårdssjuksköterskan från Kristianstad som införde arbetsmetoden NEWS i Sverige. I vår lägger han fram sin doktorsavhandling där han bland annat kvalitetssäkrat metoden för svenska förhållanden. Men han har fått kämpa hårt med implementeringen. – Jag tror inte beslutsfattarna inser hur viktigt det här verktyget är. I så fall hade det funnits nationella riktlinjer och en strukturerad uppföljning precis som för till exempel trycksår och handhygien, säger han.

Unik studie om livet med epilepsi


Att leva ett bra liv som vuxen är fullt möjligt även om man har haft epilepsi som barn. Det visar en unik studie som har följt upp vad som hänt med barn och unga som för 50 år sedan fick diagnosen epilepsi.

Personcentrerad vård är både effektiv och lönsam


Personcentrerad vård är mer effektiv och kostar mindre vid kroniska sjukdomar än vanlig vård, visar en avhandling av Laura Pirhonen. Det gäller på både kort och lång sikt.

Livskvalitet vid behandling mot hjärntumör


Ulrica Langegård har undersökt upplevda symptom och hälsorelaterad livskvalitet hos personer med hjärntumör som behandlas med protonstrålning. – Deltagarna förmedlade att de levde ett tillfredsställande liv trots att de upplevde en mängd symptom. De använde sina egna resurser för att bättre kunna hantera sina symptom, berättar hon.

PORTRÄTT: Bättre psykiatrisk omvårdnad vid somatisk sjukdom


Sebastian Gabrielsson vill att all hans forskning ska förändra den psykiatriska omvårdnaden till det bättre. Just nu är han med och sjösätter ett projekt där vårdpersonal inom somatisk akutsjukvård ska få stöd att möta patienter med psykiatriska sjukdomar.

REPORTAGE: Sjuksköterskor behöver stödja kvinnor som utsätts för våld


Antalet samtal till den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen var rekordhögt under 2019, visar ny statistik. Många av de drabbade kvinnorna vänder sig också till vården, där sjuksköterskor har en nyckelroll att se och stödja kvinnorna, säger Åsa Witkowski, sjuksköterska och chef för patientverksamheten på Nationellt centrum för kvinnofrid.

Internationell storsatsning på omvårdnad


Världshälsoorganisationen (WHO) har utlyst 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år. – Den här möjligheten att lyfta fram sjuksköterskor och barnmorskor kommer inte att återkomma under min livstid, vi måste göra det mesta av det här året, sa Annette Kennedy, ordförande för ICN, sjuksköterskornas internationella organisation, när hon nyligen var på besök i Sverige.

Kvinnor med lipödem får begränsad behandling


Stora kunskapsluckor inom den offentliga vården och begränsade möjligheter till behandling. Så ser situationen ut för de personer som lever med lipödem – en kronisk sjukdom som främst drabbar kvinnor.

KRÖNIKA: Vi behöver alla reflektera över mindfulness


Jag vill gärna dela med mig av erfarenheten att mindfulness kan vara ett värdefullt komplement till annan behandling för att minska besvär, hantera svårigheter och öka livskvaliteten.

Klicka här för att läsa hela krönikan i nr 1 / 2020

omslag nr 1 / 2020

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar