Krönika

Nytt år – nya utmaningar och nya möjligheter

Har du något nyårslöfte? Jag tror att det vanligaste nyårslöftet är att träna mer och leva hälsosammare, tyvärr är det nog också det nyårslöftet som vi sviker snabbast. Jag skulle önska att vi alla som nyårslöfte kunde funderar på hur vi inom professionen kan anta de utmaningar som vi har framför oss och agera tillsammans för att nå målen.

Jag läste i början av året en trevlig krönika av min klasskamrat i grundskolan, Per T Ohlsson som är kolumnist i Sydsvenskan. Han skrev att det är något dramatiskt med siffran 9 och beskrev dramatiska händelser från årtal som slutar på 9.

Jag funderar på vad vi sjuksköterskor kopplar ihop med siffran 9 i just årtal.

Självklart blir det första årtalet 1859 då Florence Nightingales gav ut boken Notes on Nursing om vikten av basal omvårdnad för att minska lidande och död. Med rosendiagrammen visade hon att med basal omvårdnad kunde dödligheten bland skadade soldater under Krimkriget sänkas från 50 procent till två.

International Council of Nurses (ICN), grundades i London 1899 för att sjuksköterskor i hela världen bland annat skulle kunna diskutera utbildning.

1909, anordnade ICN en kongress i London som samlade ”ett halft tusental deltagare från snart sagt alla civiliserade länder”. En liten grupp svenska sjuksköterskor var på plats. Samma år startades Svensk sjukskötersketidning.

Första världskriget tog slut 1919. Samma år tog Dansk sygeplejeråd initiativet till Sjuksköterskors samarbete i Norden (SSN) som sedan bildades året därpå.

Vid ICNs konferens i Montreal 1929, anslöt sig Svensk sjuksköterskeförening till ICN.

1939 startade andra världskriget och Svensk sjuksköterskeförening hjälpte kollegor från Danmark, Norge och Finland att komma till Sverige för rehabilitering. Statens sjuksköterskeskola startades, där skulle nya moderna undervisningsmetoder prövas. Eleverna skulle inte längre utnyttjas som gratis arbetskraft.

1949 höll ICN sin konferens i Stockholm med 3 700 sjuksköterskor från 36 länder. Även svenska folket fick lyssna på de viktigaste föredragen, som sändes direkt i radio. Med hjälp av kunglig dispens hade de första manliga eleverna detta år börjat studera till sjuksköterskor.

1979 la Britt Johansson som första sjuksköterska fram sin avhandling i vårdpedagogik.

1999 togs ett principbeslut att det gemensamma medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet skulle upphöra. Vårdförbundet tog över medlemskapet i ICN. Gerd Lindgren gav ut boken Klass, kön och kirurgi: Relationer bland vårdpersonal i organisationsförändringarnas spår, om en vård som allt mer kommersialiserades.

Vad har då 2019 för utmaningar och möjligheter?
Det är brist på sjuksköterskor som vill arbeta som sjuksköterskor. Nu måste beslutsfattare och politiker på allvar lyssna på sjuksköterskor. Magnetmodellen behöver få fäste, länder nära oss har påbörjat resan mot ackreditering.

En stor händelse i år är att Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet har bildat en gemensam internationell organisation som beviljats medlemskap i ICN. Vi är nu med på lika villkor.

Vi har lanserat Omvårdnadspodden för dig som är sjuksköterska eller student. Vi planerar även för ett vetenskapscafé som ska ge oss tillfälle att reflektera om evidensfrågor. Kampanjen ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” fortsätter.

Du kan också vara med och påverka framtiden. Engagera dig och gör din röst hörd för vår profession! Det skulle kunna vara ditt nyårslöfte!

Om artikeln
Av Ami Hommel
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 1/19 sid 45

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar