Omvårdnadsmagasinet nr 1 / 2019

Omvårdnadsmagasinet är Svensk sjuksköterskeförenings populärvetenskapliga tidskrift. I artiklar och reportage skriver vi om de senaste nyheterna inom omvårdnadsforskningen och utvecklingsarbete.

Vi presenterar också spännande exempel på sjuksköterskors kliniska arbete. Tidskriften går ut till alla Svensk sjuksköterskeförenings medlemmar. Det är också möjligt att prenumerera på tidningen.

LEDARE: Vi är viktiga i primärvården


Svensk sjuksköterskeförening är överens om att mer resurser behöver överföras till primärvården så att den i framtiden klarar av att hantera långvariga och komplexa sjukdomstillstånd. Den ska finnas tillgänglig nära befolkningen och inte minst kunna arbeta förebyggande. Mer avancerad medicinsk teknik kommer att användas i hemmen och fler personer med allvarliga långvariga sjukdomar kommer att vårdas hemma eller på särskilda boenden.

Klicka här för att läsa hela ledaren nr 1 / 2019

FORSKNING: Den fysiska miljön påverkar strokevården


Vilka fysiska rum ska vi skapa inom vården för att uppnå bästa möjliga hälsa och återhämtning för patienterna och en bra arbetsmiljö för personalen? Det är en fråga som börjar bli alltmer central även om vårdmiljöforskning är ett relativt nytt område, menar Anna Anåker.

Motion allt viktigare vid medfött hjärtfel


Mer än hälften av alla vuxna med medfött hjärtfel tränar för lite, trots att motion är extra viktigt för denna grupp. Minst tränar de som har passerat 40 år. Uppmuntran till träning som barn ökar chansen att man motionerar även som vuxen.

Stöd till sjukskrivna en uppgift för sjuksköterskor


Sjuksköterskor vid vårdcentralerna skulle kunna ha en större roll i vården av sjukskrivna patienter än idag. Men då måste de få kompetensutveckling. En förstärkning av sjuksköterskerollen skulle kunna leda till en ökad kvalitet i telefonrådgivningen, visar Linda Lännerströms avhandling.

PORTRÄTT: Maria – Avancerad Klinisk Sjukskötersk


Maria Rännare utbildade sig först till specialistsjuksköterska och läste sedan ytterligare 90 poäng i en nordisk utbildning inom avancerad klinisk omvårdnad. Nu är hon en av få i Sverige som kan titulera sig avancerad klinisk sjuksköterska, AKS.

REPORTAGE: Personen i centrum för vården


Alla talar om att vården bör vara personcentrerad, men vad innebär det mer konkret? – De flesta sjuksköterskor tycker säkert att de redan arbetar så, men det finns en risk att man förenklar begreppet och missar den djupare etiska dimensionen, säger David Edvardsson, professor i omvårdnad, och en av författarna till en ny skrift om kärnkompetensen personcentrerad vård.

Personcentrerad tvångsvård


– Att använda tvång är den värsta delen av arbetet i psykosvården. Med ett personcentrerat arbetssätt kan vi undvika det oftare, säger Johana Hedström sjuksköterska vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Mölndal.

Studentuppsatser som gör skillnad


Får patienter sämre omvårdnad när de utlokaliseras och inte omhändertas av sjuksköterskor med ”rätt” specialistkompetens? Påverkar sjuksköterskors arbetsmiljö den omvårdnad patienter får? Det är ämnet för två kandidatuppsatser som gjorts i samarbete med en kirurgisk akutvårdsavdelning i Göteborg.

KRÖNIKA: Nytt år – nya utmaningar och nya möjligheter


Har du något nyårslöfte? Jag tror att det vanligaste nyårslöftet är att träna mer och leva hälsosammare, tyvärr är det nog också det nyårslöftet som vi sviker snabbast. Jag skulle önska att vi alla som nyårslöfte kunde funderar på hur vi inom professionen kan anta de utmaningar som vi har framför oss och agera tillsammans för att nå målen.

Klicka här för att läsa hela krönikan nr 1 / 2019

omslag nr 1 /2019

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar