Krönika

Troll är oftast trevliga i sagor

Många av oss har läst sagor om troll under vår egen uppväxt och för våra barn och barnbarn. Det är oftast snälla troll i sagorna. I sagornas värld finns troll nästan överallt, i skogen, under marken och inne i berg där de bor ihop med hela släkten. De flesta trollen är snälla men lite tjuvaktiga, åtminstone när det gäller mat. Det finns elaka troll, precis som det finns elaka människor.

Under de senaste åren har vi läst mycket om troll i media och de är sällan snälla. Nättroll är personer som skriver i syfte att provocera fram känslomässiga svar, gräl eller utdragna ofruktbara diskussioner som inte leder någon vart.

Det finns trollfabriker som skickar ut uppenbara osanningar på sociala medier. Det finns idag en oro för att trollfabrikerna ska påverka det svenska valet i höst och den oron är säkerligen befogad. Det är bara att snegla på kampanjer som de sägs ha påverkat i fem olika länder.

Under senaste presidentkampanjen låg ryska nättroll bakom mer än 200 sajter som spred falska nyheter som missgynnade Hillary Clinton. Under de katalanska försöken att bli självständiga var trollen igång och spred överdriven information om spanskt våld. Inför presidentvalet i Frankrike smutskastades Marine Le Pens motståndare Francois Fillon. Angela Merkel blev intensivt hatad i kampanjer inför det tyska valet hösten 2017 och mer än 100 000 ryska Twitterkonto var igång med #brexit inför brexitomröstningen. Så visst finns det anledning för Säpo att vara oroliga för att även Sverige kommer att drabbas inför valet.

Det finns andra troll på de sociala medierna som sprider felaktig information, exempelvis om vaccinationer. Vaccinationsmotståndarna finns både i öppna och slutna grupper, det ser ofta ut som om att de är många men ofta är det ett litet antal personer som skriver många inlägg.

De argumenterar för att föräldrar inte ska vaccinera sina barn, men det är viktigt att barn vaccineras!

Det finns de som hävdar att det är bättre att barnen får sjukdomen, just nu är det mässling som har varit upp i debatten. Mässling är en livshotande sjukdom. Gå in och läs i gamla kyrkoböcker, det var många, många barn som dog i mässlingen förr i tiden och det var många som drabbades av komplikationer i form av öroninflammation, lunginflammation och hjärnhinneinflammation, från vilken en del får leva resten av sitt liv med hjärnskador.

Många hävdar att riskerna med mässling överdrivs men så är inte fallet. Det finns gott om vetenskapliga underlag som visar att evidensen för risken att dö eller skadas av de sjukdomar som vi i Sverige vaccinerar emot är mångfalt större. Att vaccinera sig själv och sina barn är det enda sättet att skydda sig. Genom det vaccinationsprogram som vi har i Sverige (och som faktiskt är gratis) skyddas patientgrupper som vi inte hade för ett antal decennier sedan. Nämligen alla transplanterade, de med cytostatikabehandling och de reumatiker som står på immundämpande medicinering. Genom att vi har en hög vaccinationsgrad hjälper vi alla till att minska riskerna för dessa personer.

De flesta vuxna som har haft mässling kommer ihåg det, jag var dock så liten att jag fick fråga mina äldre systrar som beskrev hur jobbigt det var. Rullgardinen var nedrullad i barnrummet för vi var otroligt ljusskygga. Jag kunde fråga mina äldre systrar, men om man inte vet erbjuds vaccinering. Ta ditt ansvar, se till att du är vaccinerad, vaccinera dina barn och sprid inte alternativa fakta. Det får vi nog av från annat håll.

Om artikeln
Av Ami Hommel
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 1/18 sid 45

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar