Omvårdnadsmagasinet nr 1 / 2018

LEDARE: Svensk sjukvård behöver omvårdnad


Svensk sjuksköterskeförening står i startgroparna för en stor och långsiktig kommunikationsinsats med namnet ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad”. Budskapet är att god vård kräver hög omvårdnadskompetens.

Klicka här för att läsa hela ledaren nr 1 / 2018

FORSKNING: Våga fråga om andlighet!


Andlighet ger mening och mål i livet för den mycket gamla människan och den kan uttryckas på olika sätt, till exempel genom bön och naturupplevelser. Det visar Catharina Norberg i sin avhandling.

Så blir vården god för patienter med IBD


Att bli bemött med respekt och ömsesidigt förtroende. Samt att få tillgång till vård i akuta situationer. Det är de viktigaste faktorerna för att patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) ska uppleva en god vård visar Katarina Pihl Lesnovska i sin avhandling.

Omvårdnad efter suicidförsök


Att bli lyssnad till och förstådd som den man är. Få berätta sin historia och inte reduceras till en diagnos. Det är några av de viktigaste faktorerna för återhämtning efter ett självmordsförsök.

Det går att minska lidandet i livets slutskede


Smärta, andnöd och ångest. Det är vanliga symtom bland döende äldre personer på särskilda boenden. Men Sofia Andersson visar i sin avhandling att det är möjligt att lindra dessa symtom med hjälp av ordinerade injektioner vid behov, smärtskattningsinstrument och bedömning av munhälsan.

Läkemedel och följsamhet


För att förebygga eventuella allvarliga och livslånga konsekvenser är det viktigt att personer med astma eller adhd tar sina läkemedel. Men alla gör inte det, vilket bland annat beror på vilken personlighet man har, visar Maria Emilsons avhandling.

PORTRÄTT: Använder gärna forskning – men vill själv inte forska


Sjuksköterskan Suss Brusberg Bind har ett starkt engagemang för att äldrevård ska bedrivas utifrån forskning och fakta. Hon deltar gärna i forskningsprojekt och menar att mer forskning är ett måste för ett förbättrat omhändertagande av äldre. Men forskare vill hon inte bli och inte heller kalla sig.

REPORTAGE: Anhöriga måste få bättre stöd


Många tusentals makar, vuxna barn och ungdomar lägger ned tid motsvarande 181 miljarder kronor varje år för att hjälpa sjuka familjemedlemmar. De behöver bättre stöd, betonar sjuksköterskan och forskaren Elizabeth Hanson.

Glöm inte bort barnen


Barn och ungdomar vars föräldrar är sjuka tar ofta ett alldeles för stort ansvar, samtidigt som de känner skuld för att föräldern mår dåligt. De behöver framför allt information i sin roll som anhöriga och besked om att föräldern får hjälp av andra.

Kommunen som satsar på omvårdnadsforskning


Ett fönster, en röd tråd eller en bro mellan akademi och kommun, metaforerna är många kring den nyinrättade tjänsten som klinisk lektor vid Kalmar kommun. Stefan Andersson, universitetslektor vid Linnéuniversitetet och specialistsjuksköterska inom vård av äldre, fokuserar bland annat på att göra forskningen synlig och användbar för kommunen.

Stor satsning på omvårdnad


Nu drar Svensk sjuksköterskeförenings stora satsning på att lyfta fram omvårdnadens betydelse igång. Under två år kommer sjuksköterskor, politiker, beslutsfattare och allmänhet få ta del av information, aktiviteter och debatter som gör sjuksköterskors kompetens synlig.

KRÖNIKA: Troll är oftast trevliga i sagor


Under de senaste åren har vi läst mycket om nättroll i medierna och de är sällan snälla. Det finns andra troll på de sociala medierna som sprider felaktig information, exempelvis om vaccinationer, skriver Ami Hommel.

Klicka här för att läsa hela krönikan nr 1 / 2018

Omslag nr1 2018

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar