Omvårdnadsmagasinet nr 5 / 2021

Omslag #5 2021

Ledare

Sjuksköterskeutbildningen är under granskning – igen!

Sjuksköterskestudenter måste få stöd och förutsättningar för att kunna utveckla ett ledarskap grundat i ett personcentrerat och evidensbaserat förhållningssätt, och där ständig utveckling och förbättring ingår i uppdraget. Det är en förutsättning för att säkerställa en säker vård. Att utbilda sig till sjuksköterska– en profession med legitimation – är ingen quick fix. Sjuksköterskeutbildningen ska inte heller behöva vara föremål för en ständig diskussion om huruvida utbildningen ska befinna sig på akademisk nivå eller inte. Det är idag en ickefråga.

Sjuksköterskeutbildningen är under granskning – igen!

Tema

Bli specialist

Specialistsjuksköterskor är en viktig tillgång inom vården – men bristen på yrkesgruppen är stor. Omvårdnadsmagasinet har träffat fem specialistsjuksköterskor som berättar varför de valde att vidareutbilda sig och hur det sedan blev.

Forskning

Mindfulness kan stimulera till mer fysisk aktivitet

Följsamheten till fysisk aktivitet på recept kan öka om de kombineras med mindfulnessövningar. Det visar distriktssköterskan Peter Nymberg i sin avhandling om preventivt arbete i primärvården.

Ämnet omvårdnad under lupp i ny studie

Genom att involvera yrkesverksamma sjuksköterskor och studenter vill forskare vid Göteborgs universitet tillföra nya perspektiv till den pedagogiska utvecklingen av omvårdnad som ämne.

God omvårdnad kan förstärka placeboeffekter

Placebo handlar inte om naiva patienter som får sockerpiller och inbillar sig att de mår bättre. Placebo handlar om konkreta, positiva fysiologiska effekter och kan initieras genom god omvårdnad, menar Emmie Argus och Camilla Hägerbäck, som i sin C-uppsats fördjupat sig i hur omvårdnad kan förstärka önskade placeboeffekter.

Porträtt

Hon brinner för feberforskning

Redan som sjuksköterskestudent på 70-talet började Märta Sund Levander fundera på vad feber egentligen är. Sedan dess har hon blivit pionjär inom feberforskningen, ett tidigare eftersatt område. Men om det inte varit för en skicklig kirurg i Uppsala på 50-talet, hade hon kanske inte blivit sjuksköterska och forskare. Hon är aktuell med boken Understanding fever and bodytemperature, som hon har skrivit tillsammans med Ewa Grodzinsky.

Reportage

Möte med utsatta i missbruk

Förra året Nobelprisbelönades forskarna som upptäckte hepatit C-viruset i slutet av 1980-talet. Sedan fem år finns mer effektiva läkemedel mot sjukdomen, något som har förändrat livet för många av besökarna på sprututbytesmottagningen som är en del av Beroendecentrum Stockholm.
”95 procent av dem som fullföljer behandlingen blir friska”, säger Linda Näslund som är sjuksköterska på mottagningen och har arbetat med beroendevård i tio år.

Grunden för sjuksköterskans uppdrag

Alla talar om hur viktigt det är med omvårdnad, men vad innebär egentligen omvårdnad och hur har forskningen om omvårdnad vuxit fram och påverkat den yrkesroll sjuksköterskor har idag? Ania Willman och Åsa Andersson tar i sin nya bok med sig läsaren på en resa som visar fundamenten i sjuksköterskans yrke – igår och idag. Boken heter ”Sjuksköterska – ett jobb för livet” och den betonar både omvårdnadens och omvårdnadsforskningens historia och grund. Den formulerar vad sjuksköterskans profession innebär.

Värdegrundspris till Anna Forsberg

Anna Forsberg, leg. sjuksköterska och professor, har tilldelats Årets Omvårdnads- och värdegrundspris 2020 på 100 000 kronor från Carl-Axel Palms omvårdnads- och utvecklingsstiftelse.
”Motiveringen till priset gjorde mig så glad, mer än själva prissumman”, säger Anna Forsberg.
Hon får priset för att hon har ”inspirerat sjuksköterskor att bli aktiva bärare av sin professionsetik och att såväl vilja som att ha mod att agera utifrån patientens bästa”.

Krönika

Strategiska mål för världens sjuksköterskor

Det är uppenbart att Covid-19 pandemin har förstärkt behovet av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, skriver föreningens ordförande Oili Dahl i sin krönika.

Strategiska mål för världens sjuksköterskor

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar