Slutrapporter levnadsvanor

Svensk sjuksköterskeförening har medverkat i Socialstyrelsens projekt för att stödja hälso- och sjukvården vid införandet av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

Här nedan hittar du slutrapporterna för respektive år

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Slutrapport levnadsvanor 2017.pdfPdf, 963 kB. 963 kB 2020-09-15 13.24
Slutrapport levnadsvanor 2018.pdfPdf, 178.9 kB. 178.9 kB 2020-09-15 13.24
Slutrapport levnadsvanor 2019.pdfPdf, 148.4 kB. 148.4 kB 2020-09-15 13.24

Senast publicerad: