Levnadsvanor

Svensk sjuksköterskeförening har sedan 2011 medverkat i Socialstyrelsens projekt för att stödja hälso- och sjukvården vid införandet av Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna berör levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet.

Projektets mål Projektets mål är att sjuksköterskor inom all hälso- och sjukvård ska känna till och arbeta enligt de metoder som rekommenderas i riktlinjerna som berör levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet.

Projektmedel år 2020 Svensk sjuksköterskeförening har beviljats 1 100 000 kronor i statsbidrag för år 2020. Under året har föreningen arbetat med två delprojekt:

1) Sjuksköterskors hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete med fokus på, jämlik vård och hälsa samt klimat Aktiviteter: Nationella konferenser - Sjuksköterskedagarna 2020, 25-26 november i Stockholm. Tema-sjuksköterskans ansvar för hälsofrämjande omvårdnad.- är framflyttad
Verksamhetsförlagd utbildningskonferens (VFU), för grund- och specialistsjuksköterskeutbildningar, 30 septeber-1 oktober i Halmstad, är också framflyttad.


Broschyr -om klimat och hälsa. Utifrån de globala målen beskriver hur befolkningens hälsa påverkas av klimatförändringar samt hur sjuksköterskors arbete med goda levnadsvanor kan bidra till minskad klimatpåverkan. Broschyren syftar till att öka kunskapen om att hälsosamma levnadsvanor även gynnar klimatet.

2) Hälsofrämjande arbete – tidiga insatser för att stimulera till och grundlägga bra levnadsvanor. Har genomförts i samarbete med riksföreningen för skolsköterskor
Material -Utarbetat material till vårdnadshavare som bland annat förklarar varför skolsköterskan väger och mäter elever, hur portionsstorlek, tallriksstorlek mm ökat över tid, att det som många tycker ser ut som en normalviktig person idag är en överviktig.
Faktablad om balans i livet, fysisk aktivitet, sund mat, sömn och övervikt och fetma hos barn.

Förslag till lektionsupplägg om skolsköterskan ger hälsoundervisning i grupp finns också här.

Utarbetat bildstödsmaterial anpassat till att motivera till bra kostvanor och fysisk aktivitet som kan användas vid hälsosamtal och till individuellt anpassad information.

Hälsofrämjande arbete - tidiga insatser för att stimulera till bra levnadsvanor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
balans i livet klar för webb.pdfPdf, 469.7 kB. 469.7 kB 2021-01-14 10.49
Bra levnadsvanor för barn och unga - för webb.pdfPdf, 673 kB. 673 kB 2021-01-14 10.49
fysisk aktivitet klar för webb.pdfPdf, 160.8 kB. 160.8 kB 2021-01-14 10.49
Levnadsvanor - bakgrundstext till skolsköterskor.pdfPdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-01-14 10.49
Levnadsvanor skapaad av Riksföreningen för skolsköterskor december 2020.pptxPowerpoint, 8.9 MB. 8.9 MB 2021-01-14 10.49
sund mat klar för webb.pdfPdf, 75.2 kB. 75.2 kB 2021-01-14 10.49
sömn klar för webb.pdfPdf, 237.9 kB. 237.9 kB 2021-01-14 10.49
Visuellt stöd-sammanfogad.pdfPdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2021-01-14 10.49
övervikt klar för webb.pdfPdf, 63.5 kB. 63.5 kB 2021-01-14 10.49

Kontakt

Inger Torpenberg
Sakkunnig i etik och folkhälsa
e-post:
inger.torpenberg@swenurse.se
telefon:
08-412 24 12

Senast publicerad: