Nominerade

Nominerad av Riksföreningen för anestesi och intensivvård
Riksföreningen för operationssjukvård och Psykiatriska Riksföreningen
Ordförande – omval 4 år

Oili Dahl

Oili Dahl

Jag är intensivvårdssjuksköterska och har under de senaste 20 åren varit chef och ledare på olika nivåer. Jag finns i vårdverksamehet där jag leder utveckling och tillsammans med sjuksköterskor är jag med att implementera förbättringar. Att arbetar i en vårdverksamehet ger mig både inspiration och kraft.

Jag har under lång tid drivit professionsfrågor i vården både i verksamhet och nationellt.
Dels som ordförande i Riksföreningen för anestesi och intensivvård, ledamot i
Svensk sjuksköterskeföreningens styrelse (från 2015), vice-ordförande (från 2017) och sedan 2021 som ordförande. Jag är välbekant med föreningens ändamål, vikten av en professionsorganisation och nationellt påverkansarbete. Jag har lett styrelsens arbete och drivit föreningens strategiska arbete framåt.

Viktigaste frågan för föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod?

Stärka sjuksköterskornas professionsutveckling och mandat genom att agera för hög omvårdnadskompetens hos chefer/ledare på alla nivåer och driva frågan om jämlik vård och etik.

Utveckla samverkansformer för att nå och stödja sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor i den patientnära vården.

Nominerad av Psykiatriska Riksföreningen och Lena Hedlund
Styrelseledamot
- omval 4 år

Foto av Josefin Bäckström

Josefin Bäckström

Jag är distriktssköterska, medicine doktor och universitetslektor vid Luleå tekniska universitet. Sedan 2007 har jag arbetat som universitetslärare och forskare, främst inom områdena psykiatrisk vård, ledarskap och organisation. Jag har mångårig erfarenhet av vårdutveckling, där särskilt VFU-miljö intresserar mig. För närvarande arbetar jag även deltid med projektet Magnet4Europe vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, med målet att förbättra sjuksköterskors arbetsmiljö och stärka patientsäkerheten.

Viktigaste frågan för föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod?

En av de viktigaste frågorna för Svensk sjuksköterskeförening kommande verksamhetsperiod är att tydliggöra hur omvårdnad bäst kan organiseras i olika verksamheter - allt från kommunal hälso- och sjuvård till primärvård och specialiserad vård. Sjuksköterskor med hög formell och reell kompetens behöver finnas på alla organisatoriska nivåer - organisation och ledarskap för sjuksköterskor behöver utformas utifrån bästa tillgängliga vetenskapliga grund.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.