Sjuksköterskans och barnmorskans år

Världshälsoorganisationen WHO har utsett 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år. Beslutet motiveras av att sjuksköterskans och barnmorskans arbete är avgörande för såväl hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder som vård.

Sjuksköterskan utgör en nyckelfunktion i arbetet med att förbättra hälsan i samhället. I sjuksköterskans kunskapsområde omvårdnad ingår att främja hälsa och välbefinnande, förbygga ohälsa samt lindra lidande och verka för ett fridfullt avslut av livet. För att till fullo ta tillvara sjuksköterskans kompetens behövs sjuksköterskor i ledande ställning på alla beslutande/beslutsnivåer.

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektör för WHO, anser att utan sjuksköterskor kommer WHO aldrig att uppnå de globala hälsomålen eller en global hälsa för alla. WHO uppmanar alla världens länder att efterfråga vård kompetens, ge oss inflytande i hälso- och sjukvårdspolitiken samt stärka våra professioner.

Svensk sjuksköterskeförening kommer att uppmärksamma sjuksköterskas och barnmorskans år med olika insatser under året för att visa på omvårdnadens betydelse för patienten och säker vård.

WHO State of the worlds nursing report

WHO har på världshälsodagen, för första gången någonsin, lanserat State of the World's Nursing Report som ger en global bild av sjuksköterskeprofessionen. WHO anser att det är det dags för alla regeringar, myndigheter och ledare att inse den avgörande roll sjuksköterskor spelar i arbetet för en god hälsa för befolkningen. Det är inte minst uppenbart under den pågående Convid-19 krisen. Sjuksköterskornas utbildning, arbetsvillkor och ledarskap är avgörande för att uppnå hälsa för alla samt en god och nära vård.

Ca 59 procent av all hälso- och sjukvårdspersonal är sjuksköterskor. År 2030 kommer bristen på sjuksköterskor att uppgå till 9 miljoner i världen. WHO menar att varje land behöver veta hur många sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som finns att tillgå. En tillförlitlig statistik har en avgörande betydelse för en god och säker hälso- och sjukvård.

WHO lyfter specifikt behovet av en sjuksköterskeutbildning och specialistsjuksköterskeutbildning som innehåller de sex kärnkompetenserna; personcentrerad och evidensbaserad omvårdnad, teamarbete, förbättringskunskap, kvalitetsutveckling, informatik och säker vård. En grundutbildning som ger en kandidatexamen utgör en viktig bas för en kontinuerlig utveckling under yrkeslivet. Nationellt reglerade krav för en kontinuerlig kompetensutveckling är absolut nödvändigt.

WHO anser att sjuksköterskornas måste få förutsättningar att leda utvecklingen av omvårdnad och delta i beslutsfattande för hälso-och sjukvården globalt, nationellt, regionalt och lokalt. Sverige tillhör minoriteten av länderna som inte har ett nationellt ledarskapsprogram för sjuksköterskor och som i högutsträckning saknar omvårdnadskompetens där beslut fattas.

Vi uppmanar alla politiker och beslutsfattare att vara lika modiga som alla sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som just nu gör sitt yttersta för att rädda livet på alla personer som smittats med Convid-19. Med det arbetet utför de varje dag, året runt oavsett Convid-19.

Det är under denna extrema situation trevligt med uppmuntran som applåder från balkongen och tårtor till kaffet. Men vad vi behöver är att ni lyssnar på oss och på WHO så att ni efter pandemin genomför WHO:s skarpa rekommendationer. Inte bara för sjuksköterskornas skull utan framförallt för patienternas bästa och en hälsa för alla.

WHO State of the worlds nursing report Pdf, 3.2 MB.

Senast publicerad: