Prioriteringar av omvårdnad inom intensivvården i samband med covid- 19

Diskussion om prioriteringar, erfarenheter och förutsättningar för omvårdnad inom intensivvården. Samtal kring utvärdering och lärdomar från perioder av hög arbetsbelastning och begränsade resurser till följd av covid-19.

Fredag 16 april kl. 13-14

Moderator:
Helle Klein allmänhetens representant i sjuksköterskornas etiska råd

Deltagare:
Charlotta George Cheif Nurse Officer, Socialstyrelsen
Ing-Marie Larsson specialistsjuksköterska intensivvård, fil. dr, lektor och styrelseledamot, Riksföreningen AnIva
Lena Jensen Specialistsjuksköterska anestesi och intensivvård, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Sandra Månsson Specialistsjuksköterska intensivvård, Karolinska univeritetssjukhuset, sakkunnig Svensk sjuksköterskeförening
Lars Sandman fil. dr i praktisk filosofi, professor i hälso- och sjukvårdsetik och föreståndare för Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet

Det finns möjlighet att skicka in frågor via chattfunktionen om du följer seminariet i realtid. Seminariet spelas in och kommer att vara tillgängligt via vår hemsida i efterhand.

Anmälan om deltagande till anette.danielsson@swenurse.se senast 12/4 (skriv gärna ”anmälan 16/4” i ämnesraden).
Länk för deltagande skickas ut några dagar innan seminariet.

Deltagandet i seminariet är kostnadsfritt.

Arrangörer: Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med Sjuksköterskornas etiska råd och Riksföreningen AnIva.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar