Puffbild Fonder och stipendier

Välkommen att söka ekonomiskt stöd från våra stiftelser

Legitimerade sjuksköterskor kan söka från hjälpfonderna Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd och Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond.
Hjälpfonderna har som ändamål att stödja sjuksköterskor som på grund av sjukdom, hög ålder eller av annan anledning är i behov av ekonomiskt stöd.
Sista ansökningsdatum är den 1 februari 2021.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar