Puffbild Fonder och stipendier

Välkommen att söka våra hjälpfonder!

Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd och Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond kan sökas av legitimerade sjuksköterskor,
som på grund av sjukdom eller av annan orsak är i behov av ekonomiskt stöd.

Publiceringsdatum: 2020-05-27

Fler artiklar