VFU-konferansen är flyttad till april 2021

Med anledning av covid-19 och det rådande läget väljer Svensk sjuksköterskeförening att skjuta fram konferensen Verksamhetsförlagd utbildning 2020.

Nytt datum för konferensen är den 28 april – 29 april 2021 och konferensen genomförs i samverkan med Högskolan i Halmstad.

Konferensen kommer att hållas i Halmstad på Hotell Tylösand och temat är fortfarande Patientsäker VFU på grund- och avancerad nivå.

Anmälan startar den 3 november 2020.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar