Almedalsveckan 2022- reflektioner från ordföranden

Ordförande Oili Dahl berättar om Svensk sjuksköterskeförenings arbete under Almedalsveckan

Oili Dahl

Svensk sjuksköterskeförenings ordförande Oili Dahl

Oili, vilka är dina reflektioner från årets Almedalsvecka?
- Först av allt så överskuggar den meningslösa och brutala våldsdådet arbetet i Almedalen, det är ofattbart att något sådant kan hända. Det är viktigt att rädslan inte få fäste, att demokratin bevaras och att det fira ordet får plats.

Mycket av debatten och dialogen handlade om viktiga samhällsfrågor: hållbarhet för miljön, mångfald i samhället och integration men också det hållbara yrkeslivet.
Gällande sjuksköterskor så är det tyvärr så att beslutsfattares oförmåga att hantera bristen på sjuksköterskor kan skapa snabba och dåliga lösningar. Sjuksköterskors kunskap kan inte ersättas och kompetens kan aldrig växlas, endast uppgifter. Det är tydligt att vi i hälso- och sjukvården behöver mer individuella lösningar för sjuksköterskor och möjlighet för fortbildning och professionsutveckling. Fokus och åtgärder behöver riktas mot en god introduktion och stöd för nyutexaminerade sjuksköterskor och kvarstannande för erfarna sjuksköterskor.

Varför är det angeläget att Svensk sjuksköterskeförening deltar i Almedalen?
- I år är det valår och hälso- och sjukvård är en av de viktigaste frågorna enligt invånarna.
Det är viktigt att Svensk sjuksköterskeförening för och deltar i diskussionen hur hälso- och sjukvården kan organiseras och vilka åtgärder som både vårdgivare och politiker behöver vidta för att vården skall bli mer jämlik och säker. I Almedalen har vi möjlighet nå både intresseorganisationer (som t.ex. SKR) och politiker, ge sjuksköterskor en röst i debatten och vara med och bidra till hållbara lösningar.
Föreningens publikation Handbok för politiker delades ut till politiker och andra intressenter och mottogs väldigt positivt.

Vilka frågor har Svensk sjuksköterskeförening debatterat under veckan?

-Vi har haft förmånen att delta både i egna seminarier och debatter ordnade av andra.
Några ämnen har varit:
*Vinsten av att införa ett nytt yrke för Sverige, avancerad specialistsjuksköterska.
*Professionens åtgärder för bättre klimat, vikten av förebyggande arbete och att arbeta med hållbar hälsa vid alla patientmöten.
*Hur hälso- och sjukvård kan organiseras för att behålla och attrahera sjuksköterskor. Vi har spridit forskningsbaserad kunskap om vad som är viktigt för sjuksköterskor i yrket, betydelsen av återhämtning och förbättrad arbetsmiljö, om forskningsprojektet "Magnet4Europe" samt kunskap om Magnetmodellen
*Tillgången och vikten av distriktssköterskor i primärvården
*Nationella krav för fortbildning.

Vi har dessutom spridit föreningens publikation Handbok för politiker som bygger på WHO:s krav för ledarskap, arbetsmiljö och utbildning för sjuksköterskor till ett stort antal politiker, beslutsfattare och myndighetsrepresentanter - en riktig bestseller!.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar