Du skickas nu vidare till https://www.youtube.com/watch?v=JbHDDAbe0m4.

Svensk sjuksköterskeförenings ordförande, Oili Dahl

En sommarhälsning från Oili Dahl

Ingress för sektion