Du skickas nu vidare till /om-oss---profession-vision-politik/kampanjer-och-projekt/patientsakerhetsveckan.

Patientsäkerhetsveckan

17 september är utsedd av världshälsoorganisationen WHO till World patient safety day- Internationella patientsäkerhetsdagen. Med anledning av detta genomför vi en digital fokusvecka
17-23/9 där vi belyser sjuksköterskors betydelse för säker vård.