Skicka in bidrag som posterutställare på Sjuksköterskedagarna

Syftet med posterutställningen är att sprida goda exempel inom omvårdnad från utvecklingsarbeten och resultat från forskningsprojekt till kollegor inom vård, omsorg och utbildning. Fokus ligger på att visa hur vård och omsorg kan förbättras för patienter och närstående, i linje med konferensens tema: ” Sjuksköterskans kompetens – nyckel till hälsa".

Skicka in ditt abstrakt för en poster från den 1 september fram till den 19 december 2021.

Ditt abstrakt ska innehålla bakgrund, syfte, metod, resultat och slutsatser, max 250 ord; Times new roman, pt 12.

Läs mer om posterutställningen på Sjuksköterskedagarna

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar