Puffbild Fonder och stipendier

Sök stöd från Svensk sjuksköterskeförenings hjälpfonder!

Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd har som ändamål att stödja sjuksköterskor som är i behov av ekonomiskt stöd till något som förbättrar livskvaliteten.
Bidraget kan exempelvis användas till tandvård eller glasögon. Det är viktigt att specificera vad bidraget ska gå till.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar