Du skickas nu vidare till /om-oss---profession-vision-politik/organisation/foreningsstamma.

Du kan som enskild medlem i Svensk sjuksköterskeförening nominera personer till valbara platser. Samtliga medlemmar och studerandemedlemmar i föreningen utom associerade medlemmar, är valbara till uppdrag i Svensk sjuksköterskeförening. Föreningsstämman genomförs troligen digitalt. Sista datum för nomineringar är 5/5 2021!

Innehållstext