VFU-konferensen 2021

Varmt välkommen till årets konferens om verksamhetsförlagd utbildning med temat Simulering – när, var, hur

Den 28 april kommer vi att erbjuda ett digitalt program med ny kunskap, inspiration och interaktion med kollegor från hela landet. Konferensen arrangeras denna gång i Svensk sjuksköterskeförenings egen regi och anmälan pågår mellan den 2 februari och 13 april.

Varmt välkommen med din anmälan och sprid gärna vidare information om konferensen i ditt nätverk.

VFU-konferensen 2021

Publiceringsdatum:

Fler artiklar