Vaccination mot Covid-19 och patientsäkerhet

Vaccination mot Covid-19, som orsakas av viruset SARS-CoV-2, genomförs nu i snabb takt i Sverige: Då vaccinerna som ges är nya och alla biverkningar kanske inte uppmärksammats än föreslår Svensk sjuksköterskeförening vissa åtgärder för att värna om hög patientsäkerhet. De flesta vanliga biverkningarna för ett vaccin hittas redan i de kliniska testerna som görs innan ett vaccin godkänns. De finns angivna i bi-packsedeln som är publicerad på Läkemedelsverkets webbplats.

  • Svensk sjuksköterskeförening rekommenderar att vaccination när det är möjligt ges på plats, med tillgång till akutberedskap.
  • I de fall detta inte går och vaccinationen ges i hemmet rekommenderar vi att en specialistutbildad sjuksköterska tillsammans med annan vårdpersonal genomför besöket, samt att akutväska med handventilator och adrenalin alltid tas med.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar