Queen Silvia Nursing Award 2020

På Drottning Silvias födelsedag den 23 december utses varje år en stipendiat. I år går stipendiet till Lisabet Lindbäck.

Lisabet Lindbäck från Sundsvalls sjukhus utsågs idag till årets stipendiat, Queen Silvia Nursing Award Länk till annan webbplats. för sin idé om virtuella och interaktiva promenader i familjära utomhusmiljöer. Idén förebygger framför allt ofrivillig ensamhet hos de äldre som idag tvingas leva i isolering under COVID-19, men skapar även meningsfulla sammanhang och känslan av delaktighet.

Juryns motivering

”Lisabets idé förebygger isolering och aktiverar den del av hjärnan som reglerera känslor och minnen. Den tekniska idén har stora utvecklingspotential då både bild och ljud kan skapas av den isolerades närstående, för att väcka goda minnen som i sin tur kan leda till en ökad livskvalitet.”

Lisabet Lindbäck är legitimerad sjuksköterska på Sundsvalls sjukhus där hon arbetar på stroke- och demensavdelningen. Till Lisabets vardag hör att ständigt hitta hopp och meningsfullhet till de patienter hon möter genom sitt arbete. Ett hjärteuppdrag som även årets följarskara till Queen Silvia Nursing Award uppmärksammat, då de valde att rösta fram Lisabet som ett av årets favoritbidrag i den publika omröstningen, en nyhet i årets omgång.

Om stipendiet

Stipendiet som delas ut årligen med syftet att motivera sjukskötersketalanger att bli innovatörer inom vårdutveckling omfattar
60 000 kronor, samt ett skräddarsytt praktikprogram inom vård- och omsorgssektorn hos årets partners.

Tidigare år har stipendiet enbart varit möjligt att söka för sjuksköterskestudenter som presenterat en idé anpassad för personer inom äldreomsorgen, företrädesvis med en demenssjukdom, men i år har även legitimerade sjuksköterskor uppmärksammats och bjudits in – detta i samband med att temat i år även uppdaterats till COVID-19 i vårdmiljöer.

Om initiativtagarna

Stipendiet har grundats av Swedish Care International och Forum for Elderly Care 2012 och har möjliggjorts i Sverige 2020 genom ett nätverk av nationella och internationella partnerskap med Johanniterorden i Sverige, Vårdförbundet, Attendo, Home Instead Senior Care, Vironova, Medicover, Goes Art, Nordnet, Svensk Sjuksköterskeförening, Hemsö, Vardaga, Proxident, Bonnier Healthcare / Netdoktor, Oriflame, Vårdväskan och Puls & Träning.

Swedish Care International Länk till annan webbplats. är en internationell aktör som utvecklar, paketerar och exporterar kunskap inom svensk äldre- och demensvård, medan Forum for Elderly Care arbetar aktivt med att främja utvecklingen av svensk och internationell äldre- och demensvård.

För mer information

Petra Tegman, CEO, Swedish Care International

petra.tegman@sci.se

www.queensilvianursingaward.com Länk till annan webbplats. | www.sci.se Länk till annan webbplats.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar