Nyheter

Här är våra senaste nyheter

true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true
 1. 26 februari 2021 | Nyheter

  Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning

  Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet och Svenska rådet för hjärt-lungräddning står bakom de etiska riktlinjerna för hjärt-lungräddning (HLR). Avsikten med riktlinjerna är att de ska fungera som en norm för beslut om ”ej HLR” i sjukvården i hela landet.

 2. 03 februari 2021 | Nyheter

  VFU-konferensen 2021

  Varmt välkommen till årets konferens om verksamhetsförlagd utbildning med temat Simulering – när, var, hur

 3. 28 januari 2021 | Nyheter

  Nu är kärnvapen förbjudna!

  Den 22 januari 2021 antogs FNs fördrag om förbud av kärnvapen, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW). I dagsläget har 52 av världens länder ratificerat avtalet, Sverige är inte ett av dem.

 4. 22 januari 2021 | Nyheter

  Vaccination mot Covid-19 och patientsäkerhet

  Vaccination mot Covid-19, som orsakas av viruset SARS-CoV-2, genomförs nu i snabb takt i Sverige: Då vaccinerna som ges är nya och alla biverkningar kanske inte uppmärksammats än föreslår Svensk sjuksköterskeförening vissa åtgärder för att värna om hög patientsäkerhet. De flesta vanliga biverkningarna för ett vaccin hittas redan i de kliniska testerna som görs innan ett vaccin godkänns. De finns angivna i bi-packsedeln som är publicerad på Läkemedelsverkets webbplats.

 5. 22 januari 2021 | Nyheter

  Alkohol och coronapandemin, samhälle och politik

  Världen har det senaste året samlats kring en gemensam global utmaning. Covid-19 har fått regeringar, myndigheter och forskare världen över att gå samman för att rädda människoliv. Hur alkoholkonsumtionen hanterats under denna period har sett olika ut. Vissa länder har varit snabba med att minska tillgängligheten, medan andra sett alkohol som en möjlig räddning för den lokala ekonomin.

 6. 08 januari 2021 | Nyheter

  Välkommen att söka stipendium från våra projektmedel

  Stipendium kan sökas av sjuksköterskor som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete, vill starta kliniska utvecklingsprojekt eller som är i början av sin forskarutbildning. Sista ansökningsdatum är 1 mars 2021.

 7. 08 januari 2021 | Nyheter

  Välkommen att söka ekonomiskt stöd från våra stiftelser

  Legitimerade sjuksköterskor kan söka från hjälpfonderna Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd och Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond. Hjälpfonderna har som ändamål att stödja sjuksköterskor som på grund av sjukdom, hög ålder eller av annan anledning är i behov av ekonomiskt stöd. Sista ansökningsdatum är den 1 februari 2021.

 8. 23 december 2020 | Nyheter

  Queen Silvia Nursing Award 2020

  På Drottning Silvias födelsedag den 23 december utses varje år en stipendiat. I år går stipendiet till Lisabet Lindbäck.

  Internationellt

 9. 21 december 2020 | Nyheter

  Musikhjälpens glädjande resultat

  När Svensk sjuksköterskeförening startade insamlingen Vård är en mänsklig rättighet , visste ingen hur det skulle gå.

 10. 18 december 2020 | Nyheter

  God Jul och Gott Nytt År

  I stället för julkort skänker föreningen pengar till Girl Child Education Fund.

 11. 17 december 2020 | Nyheter

  Så ska allvarliga biverkningar av vaccinen lättare upptäckas

  Den första januari måste alla regioner i Sverige ha ett system på plats för att rapportera in vaccinering mot covid-19. På så vis ska eventuella allvarliga biverkningar kunna följas.

 12. 16 december 2020 | Nyheter

  Ansvar för läkemedelsförskrivning flyttas till Läkemedelsverket

  Regeringen har beslutat att flytta över ansvaret för förteckning av de läkemedel som får förskrivas av sjuksköterskor från Socialstyrelsen till Läkemedelsverket, från den 1 januari 2021.

 13. 15 december 2020 | Nyheter

  Artist skänker samtliga intäkter till yrkesaktiva sjuksköterskor som arbetar med covid-19

  Författaren och dramatikern Louise Boije af Gennäs skivdebuterar med en cover på den amerikanska julsången ”I’d like you for Christmas”.

 14. 01 december 2020 | Nyheter

  Vårdkvaliteten inom den kommunala hälso- och sjukvården under pandemin

  Slutrapport från en enkätundersökning angående situationen inom kommunal hälso- och sjukvård med fokus på äldrevården under pandemin utifrån Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskors (MAS) och sjuksköterskors perspektiv.

 15. 30 november 2020 | Nyheter

  Julkalender 2020

  Varmt välkomna att följa vår virtuella julkalender 1–24 december på vår hemsida och våra sociala medier! Detta är ett sätt att uppmärksamma 2020 som framförallt präglades av pandemin, men även var sjuksköterskans och barnmorskans år och innebar att Svensk sjuksköterskeförening firade 110 år.

 16. 25 november 2020 | Pressmeddelanden

  Även papperslösa personer har rätt till vård som kräver eftervård

  Svensk sjuksköterskeförening och sjuksköterskornas etiska råd välkomnar Statens medicin- etiska råds (SMER)rapport -vård av personer utan permanent uppehållstillstånd- etiska aspekter på vård som kräver eftervård 2020:6

 17. 19 oktober 2020 | Pressmeddelanden

  Magnet4Europe - Tre sjukhus i Sverige är nu inkluderade

  Svensk sjuksköterskeförening har med stor glädje tagit del av beskedet att tre sjukhus, Skåne universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Uppsala och länssjukhuset i Kalmar har gått med i den europeiska studien ”Magnet4Europe”.

 18. 06 oktober 2020 | Nyheter

  Ny broschyr om vikten av att investera sjuksköterskor

  Baserat på Världshälsoorganisationen WHO:s rapport State of the World’s Nursing Report, kommer nu Svensk sjuksköterskeförening med broschyren WHO: investera i sjuksköterskor för att nå agenda 2030.

 19. 29 september 2020 | Nyheter

  Webbinarium: Covid-19 och äldrevården

  Den 7 oktober mellan 13:00 - 15:00 arrangerar Svensk sjuksköterskeförening ett webbinarium som diskuterar lärdomar från Covid-19, sjuksköterskans kompetens och utveckling av äldrevården i Sverige. Underlaget till seminariet är en sammanställning av enkätsvar från ca 1000 sjuksköterskor som arbetet inom äldrevården och drygt 200 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor.

 20. 23 september 2020 | Pressmeddelanden

  Årets ledare i omvårdnad 2020

  I år tilldelas Maria Gränström, Svensk sjuksköterskeförenings stipendium: Årets ledare i omvårdnad.

 21. 27 augusti 2020 | Nyheter

  God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem

  Svensk sjuksköterskeförening överlämnar härmed följande synpunkter

 22. 13 augusti 2020 | Pressmeddelanden

  Banbrytande avtal för omvårdnadsdokumentation nu verkligt!

  International Council of Nurses (ICN) och SNOMED har i augusti 2020, gemensamt undertecknat ett avtal för att säkra journalföring av genomförd omvårdnad.

 23. 11 juni 2020 | Nyheter

  Ansvaret - läkare och sjuksköterskor under covid-19

  Redan innan pandemin var svensk hälso- och sjukvård hårt pressad med bemanningsproblem, stängda vårdplatser och vårdköer. Under den pågående Covid-19 pandemin som påverkar hela samhället är läget än mer ansträngt i hälso- och sjukvården som ställs inför mycket svåra och stora utmaningar.

 24. 03 juni 2020 | Etiska rådet

  Vad frågan gäller

  Detta uttalande avser att ur ett sjuksköterske- och läkarprofessionsperspektiv belysa den etiska avvägningen mellan att å ena sidan använda yttrandefriheten och meddelarfriheten samt ta ansvar för att påtala missförhållanden som berör yrkesområdet, och å andra sidan riskera att sprida oro och misstro mot myndigheter, officiellt sanktionerade budskap och rekommendationer som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

  Etik

 25. 05 maj 2020 | Nyheter

  VFU-konferansen är flyttad till april 2021

  Med anledning av covid-19 och det rådande läget väljer Svensk sjuksköterskeförening att skjuta fram konferensen Verksamhetsförlagd utbildning 2020. Nytt datum för konferensen är den 28 april – 29 april 2021 och konferensen genomförs i samverkan med Högskolan i Halmstad. Konferensen kommer att hållas i Halmstad på Hotell Tylösand och temat är fortfarande Patientsäker VFU på grund- och avancerad nivå. Anmälan startar den 3 november 2020.

 26. 19 mars 2020 | Etiska rådet

  Privata sjukvårdsförsäkringar leder till ojämlik vård

  Tillgång till hälso- och sjukvårdsutbildad personal och vårdinrättningar i Sverige är begränsad. Förtur för patienter med privata sjukvårdsförsäkringar kommer att leda till försenad eller utebliven vård för andra patienter som kan ha större vårdbehov.

  Etik

 27. 11 mars 2020 | Etiska rådet

  Etiska reflektioner behöver ske regelbundet

  Sjuksköterskor behöver tillfällen till etisk reflektion för att stanna kvar i yrket, skriver Sjuk­sköterskornas etiska råd.

  Etik

 28. 23 oktober 2019 | Etiska rådet

  Låt inte den etiska reflektionen tystna

  Gemensamt uttalande antaget av de nordiska sjuksköterskeorganisationernas etiska råd i samband med det nordiska etikrådsmötet i Stockholm 23-24 september 2019.

 29. 01 april 2019 | Etiska rådet

  Sjuksköterskor bör inte medverka till att kvinnor straffas för sex utanför äktenskapet

  Sjuksköterskornas- och Barnmorskornas etiska råd uppmanar sjuksköterskor att inte medverka till att kvinnor straffas för sex utanför äktenskapet

 30. 01 april 2019 | Etiska rådet

  Uppmaning till sjuksköterskor i Förenade arabemiraten

  Sjuksköterskornas- och Barnmorskornas etiska råd uppmanar sjuksköterskor att inte medverka till att kvinnor straffas för sex utanför äktenskapet

 31. 16 januari 2018 | Etiska rådet

  Omskärelse av pojkar på icke-medicinska grunder

 32. 26 juni 2017 | Etiska rådet

  Rätt till vård på lika villkor

  Svensk sjuksköterskeförening ställer sig tillsammans med 30 vårdorganisationer bakom Rätt till vård-initiativets nya ställningstagande om rätt till vård på lika villkor.

 33. 17 mars 2017 | Etiska rådet

  Sjuksköterskor och läkare kan inte medverka till tvångsmedicinering

  Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd och Svenska läkaresällskapets etikdelegation konstaterar i ett gemensamt uttalande att det inte är förenligt med god yrkesetik att sjuksköterskor och läkare medverkar till det som kan beskrivas som tvångsmedicinering när personer ska utvisas.

 34. 02 november 2015 | Etiska rådet

  Robotar och övervakning i vården av äldre - etiska aspekter

  Sjuksköterskornas etiska råd anser att Statens medicin-etiska råds (Smer) initiativ till rapporten om etiska aspekter på utvecklingen av robotar och övervakning i vården av äldre är mycket välkommen. Rapporten utgör ett betydelsefullt underlag för att uppmärksamma vilka etiska utmaningar som hälsorobotar kan innebära.

 35. 25 november 2014 | Etiska rådet

  Sjuksköterskornas etiska råd uttalar sig mot samvetsklausul för vårdpersonal

  Rätt till vård och hälsa är en mänsklig rättighet. Hälso- och sjukvård är till för patienten och inte i första hand för personalen. Det är inte en mänsklig rättighet att själv få välja vilka arbetsuppgifter som ska utföras i ett yrke. Patienter och närstående ska kunna lita på att legitimerade yrkesutövare utför de arbetsuppgifter som ingår i yrket.

 36. 25 november 2014 | Etiska rådet

  Sjuksköterskornas etiska råd uttalar sig mot samvetsklausul för vårdpersonal

  Rätt till vård och hälsa är en mänsklig rättighet. Hälso- och sjukvård är till för patienten och inte i första hand för personalen. Det är inte en mänsklig rättighet att själv få välja vilka arbetsuppgifter som ska utföras i ett yrke. Patienter och närstående ska kunna lita på att legitimerade yrkesutövare utför de arbetsuppgifter som ingår i yrket.

 37. 06 oktober 2014 | Etiska rådet

  Nej till handel med organ

  I samband med årets Donationsvecka (vecka 41) och den Internationella donationsdagen den 11 oktober vill Svensk sjuksköterskeförening uppmärksammar organdonation. Illegal organhandel och legal medicinsk turism är ett globalt socialt och etiskt problem. Det bästa sättet att motverka handel är att varje land gör sig så självförsörjande på organ som möjligt.

 38. 03 februari 2014 | Etiska rådet

  Uttalande angående TV-inspelningar inom sjukvården

  Det förekommer att landsting och andra vårdgivare sluter avtal med TV-bolag som ger dessa rätten att spela in svårt sjuka patienter på akutavdelningar eller inom den prehospitala vården. Rätten till hur inspelningarna sedan används överlåts som regel till TV-bolagen.

 39. 04 november 2013 | Etiska rådet

  Ta ställning i frågan om organdonation

  Sjuksköterskornas etiska råd uppmanar dig att ta ställning till organdonation och göra din vilja känd. Det kan göra stor skillnad, rädda liv och eller göra livet bättre för någon. Om du inte redan tagit ställning till donation så gör det nu.

 40. 30 september 2013 | Etiska rådet

  Migrationsministern fortsätter förneka mänskliga rättigheter i vården

  ”Ofödda barn kan inte rå för att föräldrar fattar dumma beslut” säger migrationsminister Tobias Billström i Sveriges Radios lördagsintervju den 2 juni 2012. I samma intervju förminskar Billström mänskliga rättigheter och internationella konventioner till en ”rättighetskatalog” som den svenska regeringen kan välja och vraka ur.