Tylösand, Halmstad

VFU-konferensen 2022

Svensk sjuksköterskeförening inbjuder tillsammans med Högskolan i Halmstad in till 2022 års konferens om verksamhetsförlagd utbildning med temat ”Patientsäker VFU – på grund- och avancerad nivå”. Konferensen går av stapeln i den vackra miljön i Tylösand, Halmstad våren 2022. Konferensdatum publiceras på hemsidan under våren 2021.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.