VFU-konferens 2021

På grund av det rådande läget med Covid-19 kommer VFU-konferensen 2021 att arrangeras i digitalt format. Den 28 april kommer vi att erbjuda ett fullspäckat digitalt program med massa ny kunskap, inspiration och interaktion med kollegor från hela landet. Konferensen arrangeras denna gång i Svensk sjuksköterskeförenings egen regi med temat ”Simulering - när, var, hur”. Anmälan startar den 2 februari 2021.

Senast publicerad: 2020-11-11 16.12

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.