VFU-konferens 2021

På grund av det rådande läget med Covid-19 kommer konferensen om verksamhetsförlagd utbildning 2021 att arrangeras i digitalt format. Den 28 april kommer vi att erbjuda ett fullspäckat digitalt program med ny kunskap, inspiration och interaktion med kollegor från hela landet. Konferensen arrangeras denna gång i Svensk sjuksköterskeförenings egen regi med temat ”Simulering - när, var, hur”. Anmälan till konferensen startar den 2 februari och pågår t.o.m. 13 april 2021

Målgrupp Vi välkomnar alla med intresse för simulering och verksamhetsförlagd utbildning som handledare, lärare, kliniskt verksamma, studenter och chefer. Konferensen har fokus på sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter på grund och avancerad nivå men kan vara lika givande för andra professioner i vården med intresse för simulering som metod, dess pedagogik och förutsättningar. En stor del av simuleringsträning handlar om utbildning som säker vård, personcentrerad vård, teamarbete, kommunikation, etik och ledarskap.

Kontakt

Anna Skånberg
Konferensansvarig
e-post:
anna.skanberg@swenurse.se
telefon:
08-412 24 13

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.