Inbjudan för VFU-presentation

Svensk sjuksköterskeförening anordnar konferensen Verksamhetsförlagd utbildning den 26 - 27 november 2024 i Stockholm. Den här gången arrangeras VFU-konferensen tillsammans med Sjuksköterskedagarna. Sista dag för inlämning av presentationsförslag är den 10 mars 2024. Förslagen tas endast emot digitalt. Temat är Etik relaterat till VFU. Inspirera kollegor med goda exempel som bidrar till hög kvalitet av studenters djupinlärning.

Vi vill uppmuntra kliniska handledare från regioner, kommuner, primärvård och övrig vårdverksamhet att beskriva egna eller gemensamma projekt, gärna i samarbete med studenter. Lärare från landets lärosäten med grund- och/eller specialistnivå av utbildning inom vårdområdet är också välkomna att skicka in förslag. Presentationstid är max 15 minuter och den här gången accepteras endast en föredragande person per föredrag.

Svensk sjuksköterskeförening är tacksamma för såväl spridning av inbjudan som kreativa förslag på innehåll. Besked om ditt förslag har antagits eller ej kommer att skickas ut i april.

Skicka in ett kort presentationsförslag från högskola/universitet/institution eller verksamhet och som relaterar till konferensens tema. Kontrollera att texten håller sig inom 250 ord innan du klistrar in det.Klistra in texten från Word, max 250 ord. Kontrollera att din beskrivning håller sig inom 250 ord innan du klistrar in det.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.