VFU-konferensen 2022

Svensk sjuksköterskeförening inbjuder tillsammans med Högskolan i Halmstad in till 2022 års konferens om verksamhetsförlagd utbildning med temat ”Patientsäker VFU – på grund- och avancerad nivå”. Konferensen går av stapeln i den vackra miljön i Tylösand den 27-28 april 2022. Konferensen är nu fullbokad.

Målgrupp

Vi välkomnar alla med intresse för verksamhetsförlagd utbildning som handledare, lärare, kliniskt verksamma, studenter och chefer. Konferensen har fokus på sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter på grund och avancerad nivå men kan vara lika givande för andra professioner i vården.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.