Kim Wallin

Kim Wallin, Enhetschef, Studerandeenheten och kliniskt träningscenter, Region Kronoberg

kim.wallin@kronoberg.se

Förutsättningar och strategier för verksamhetsförlagd utbildning

Med grund i min avhandling från 2022, som belyser lärande under verksamhetsförlagd utbildning inom ambulanssjukvård, syftar föreläsningen till att ge en syntetiserad bild av aspekter som hindrar och främjar lärande för specialistsjuksköterskestudenter. Förslag på strategier för att stärka handledning och lärande relaterat till verksamhetsförlagd utbildning belyses på individ, grupp och organisatorisk nivå.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.