Kontakt

Bild: Umeå universitet

Bild: Umeå universitet

Kontaktuppgifter för projektgruppen inför konferensen Verksamhetsförlagd utbildning i Umeå 7-8 november 2023

Projektgrupp & kontakt

Kontakt

För mer information kontakta konferensens kongressbyrå:

Jesslyn Rose, Umeå congress,
+4670-689 36 67
090 13 00 35
jesslyn@umea-congress.se

Projektgrupp

Anna Skånberg, Svensk sjuksköterskeförening

Birgitta Wedahl; Svensk sjuksköterskeförening

Ing-Marie Moegelin, Svensk sjuksköterskeförening

Åsa Mattsson, Umeå Kommun

Karin Bölenius, Umeå universitet

Maria Persson, Umeå universitet

Nina Smulter, Umeå universitet

Sofia Wikberg, Region Västerbotten

Ulrika Fallbjörk, Umeå universitet

Kontakt

Jesslyn Rose, Umeå congress,
+4670-689 36 67
090 13 00 35
jesslyn@umea-congress.se

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.