Kontakt

Bild: Umeå universitet

Bild: Umeå universitet

Kontaktuppgifter för projektgruppen inför konferensen Verksamhetsförlagd utbildning i Umeå 7-8 november 2023

Projektgrupp & kontakt

Kontakt

För mer information kontakta konferensens projektledare:

Anna Skånberg, Svensk sjuksköterskeförening

anna.skanberg@swenurse.se, 08-412 24 13, 073-0685230

Projektgrupp

Anna Skånberg, Svensk sjuksköterskeförening

Birgitta Wedahl; Svensk sjuksköterskeförening

Ing-Marie Moegelin, Svensk sjuksköterskeförening

Åsa Mattsson, Umeå Kommun

Karin Bölenius, Umeå universitet

Maria Persson, Umeå universitet

Nina Smulter, Umeå universitet

Sofia Wikberg, Region Västerbotten

Ulrika Fallbjörk, Umeå universitet

Kontakt

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.