Anmälan

Konferenspriser

Medlem* 3.900 kronor
Icke medlem 7.900 kronor

*Medlem i Svensk Sjuksköterskeförening. Legitimerade sjuksköterskor samt sjuksköterskestuderande kan bli medlemmar. Även sjuksköterskor med utländsk legitimation, men som ännu inte fått svensk legitimation kan bli medlemmar. Du kan bli associerad medlem om du inte är sjuksköterskestuderande eller leg. sjuksköterska.

Läs mer om medlemskap i din professionsförening

Anmälan öppnar 3 november

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.