Ulrika Arvidsson

Ulrika Arvidsson
Skolsköterska
Barn- och elevstödsenheten, Eslöv
ulrika.arvidsson@eslov.se

Skolsköterskans hälsosamtal med nyanlända elever och familjer

Med fokus på skolsköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete berättar Ulrika om sina erfarenheter kring hälsosamtal med nyanlända elever/familjer. Hon kommer även att prata om vilka pedagogiska hjälpmedel som hon använder sig av i hälsosamtalet, för att underlätta för eleven att ta till sig och förstå informationen som ges.

Ulrika Arvidsson arbetar som skolsköterska sedan 2006 och har under större delen av sina år inom yrket arbetat på skolor där hon mött nyanlända elever/familjer.

År 2019 blev hon utnämnd till Årets skolsköterska av Riksföreningen för skolsköterskor bland annat för sitt arbete att delge kollegor kring sin erfarenhet av att möta nyanlända elever.

Ulrikas förhoppning är att genom sitt föredrag inspirera till hur skolsköterskan/sjuksköterskan med ett personcentrerat förhållningssätt kan möjliggöra optimal delaktighet för eleven/vårdnadshavaren och därmed få nycklar till hälsa.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.