Nina Nordgren

Nina Nordgren
Onkologisjuksköterska, Processledare för kompetensförsörjning
Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland
nina.markholm-nordgren@regionstockholm.se

Alla patienter har rätt till information som de förstår

I Ninas roll som processledare för kompetensförsörjning på Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland ingår att ta fram informationsmaterial riktad till patienter och närstående i cancervården. Förutsättningarna att ta till sig information kan variera efter utbildningsnivå, etnicitet och funktionsförmåga. I samarbete med Riksförbundet FUB (föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) har de tagit fram lättläst informationsmaterial som ett komplement till annan information som vårdgivare ger.

Det senaste projektet är en folder med råd om hälsosamma levnadsvanor under behandling mot cancer. Innehållet i foldern utgår från skriften ”Hälsosamma levnadsvanor för dig som har eller har haft cancer” som är utgiven av Svensk sjuksköterskeförening.

Lyhördhet, kunskap och samverkan är ledord i dessa projekt.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.