Maria Andersson

Maria Andersson
Sjuksköterska och Registerhållare
Svenska palliativregistret
maria.s.andersson@regionkalmar.se

Leva livet hela livet! Hur kan du förbättra omvårdnaden med hjälp av svenska palliativregistret?

Hur kan du använda ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut? Hur kan ”Agda” få leva livet hela livet? Vad tyckte ”Agdas” närstående om den vård hon fick de sista dagarna?

Palliativ vård i livets slutskede är en stor utmaning. Behovet är stort då 80% av de som varje år dör har palliativa vårdbehov före döden oavsett var man vårdas.

Svenska palliativregistrets syfte är att mäta hur enheter lever upp till definierade kriterier för god vård i livets slutskede och därigenom stödja ett förbättringsarbete som syftar till optimal vård för personer oavsett diagnos, ålder och dödsplats.

Registrets dödsfallsenkät ger en bild av patientens sista tid genom personalens ögon. Det finns även en närståendeenkät som innehåller delvis samma frågor, men även frågor riktade direkt till närstående angående bemötande, kommunikation och information. Hur upplevde närstående patientens sista tid?

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.