Linda Gellerstedt

Linda Gellerstedt
Legitimerad sjuksköterska, Medicine Doktor, Adjunkt och postdoktor vid
Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för omvårdnad
linda.gellerstedt@ki.se

Sov gott och lycka till

Att sova är ett grundläggande behov för människor och sömn har betydelse för hälsa och välbefinnande. Störd sömn och sömnsvårigheter är vanligt förekommande i samband med vård på sjukhus och sömnbrist kan medföra en ökad risk för negativa utfall rörande hälsa och tillfrisknande. Sjuksköterskor befinner sig genom sin närhet till patienten, i en unik position för att främja sömn men det förutsätter att hen besitter kunskap inom området för att aktivt bedriva och utveckla omvårdnad kring patienters sömn. Det är hög tid att sluta agera utifrån ”sov gott och lycka till” gällande patienters sömn och istället arbeta utifrån att sömn är ett omvårdnadsämne och därmed också ett ansvarsområde för sjuksköterskor. Föreläsningen sammanfattar resultaten från avhandlingen - Nursing perspectives on patients’ sleep during hospital care och fokuserar på omvårdnad som främjar sömn.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.