Lena Engqvist Boman

Lena Engqvist Boman
Adjunkt, Med dr
Karolinska institutet, Dept of neurobiology, caring sciences and society, Division of nursing
lena.boman@ki.se

Hur underlättar vi för patienter att förstå och vara delaktiga i sin egen vård?

Vårdtiderna är idag mycket korta för de flesta patienter vilket ställer höga krav på deras förmåga till egenvård. Egenvård inkluderar allt som påverkar hälsan och välbefinnandet och förutsätter kunskap och förståelse hos patienterna. Patientlagen från 2015 betonade vikten av att involvera patienten i vården men upprepade utvärderingar har visat missnöje hos patienterna både beträffande information och delaktighet. Att få information är inte detsamma som att förstå den. Sjuksköterskans pedagogiska kompetens är betydelsefull för att kunna underlätta för patienterna att ta till sig och förstå informationen och därmed möjliggöra deras delaktighet i den egna vården och behandlingen.

Lena kommer att presentera forskning om patienters lärande och delaktighet och hur sjuksköterskan kan underlätta för patienterna att förstå och vara delaktiga i sin egen vård.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.