Josephine Garpsäter

Josephine Garpsäter
Senior alert Qulturum Region Jönköpings län
josephine.garpsater@rjl.se

Munhälsan som riskfaktor eller hälsokälla – vad säger registerdata?

Att ”munnen också är en del av kroppen” är något som vi ständigt hör och kanske även säger. Men hur är det i verkligheten? Tas samma ansvar för munhälsan så som det görs för andra riskområden? Senior alert som är ett av Sveriges mest trafikerade nationella kvalitetsregister med 100 000 registreringar per år och över 20 000 användare, visar årliga siffror på att över 40 % av de som riskbedöms har risk för ohälsa i munnen. Var i ligger sjuksköterskans ansvar i teamet när det kommer till att bedöma och planera förebyggande åtgärder för att främja tandhälsan.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.